Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na sesję
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-04-21 10:10:24

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego, uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  - stwierdzenie quorum
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu  Nr XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na 2016 rok.
 6. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2017 rok
  b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.


Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady Powiatu

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=695
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 07:28. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1