Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

"Pracuję u siebie" Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-07-05 13:41:26

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II nabór uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w dniach od 27 czerwca do 14 lipca 2017 r. Do projektu przyjętych zostanie 77 uczestników (43 kobiety i 34 mężczyzn).  
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/pracuje-u-siebie oraz w biurach projektu w Lublinie, w Lubartowie oraz w Łukowie.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=703
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:43. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1