Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Oferta LKS "Orlęta-Spomlek" w Radzyniu Podlaskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-08-02 13:35:28

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim kieruje do widomości ofertę Ludowego Klubu Sportowego "Orlęta-Spomlek" w Radzyniu Podlaskim na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.

Ludowy Klub Sportowy "Orlęta-Spomlek" w Radzyniu Podlaskim złożył do Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim ofertę na realizacja zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej pn. "Wakacje z Orlętami". Zadanie ma polegać na przeprowadzeniu zajęć piłki nożnej w 6. grupach młodziezowych przez 2 tygodnie.

Treść oferty LKS "Orlęta-Spomlek" w Radzyniu Podlaskimpn. "Wakacje z Orlętami".

Zgodnie z art.  19a.  [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817), każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do dnia 9 sierpnia włącznie) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: jpopek@pra.pl

 

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=706
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 07:27. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1