Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

LGD "Zapiecek" już zarejetrowana
Wiadomość dodał: Administrator, 2008-06-05 13:34:53

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 maja 2008 r. wydał postanowienie o wpisie do KRS – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” pod nr KRS 0000305660.

W związku z tym, w dniu 9 czerwca o godz. 9.00 w sali nr 9 Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się zebranie Lokalnej Grupy Działania Zapiecek”.

Proponowany porządek spotkania przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  4. Podjecie uchwał w sprawach:
    1. wyboru władz
    2. zmian w statucie
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie obrad

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=93
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 21:12. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1