BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

09 kwiecień 2020
Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój 11 i 12, I piętro
 • Kierownik - Jarosław Gomoła
 • Telefon: (83) 352 85 66
 • Telefon: (83) 352 73 55
 • Telefon: (83) 352 85 66
 • Fax: (83) 352 74 02 
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 • Opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji.
 • Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 • Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 • Prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzonych innym jednostkom.
 • Opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
 • Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów.
 • Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień.
 • Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom).
 • Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
 • Informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.
 • Przekazywanie materiałów do opublikowania w dzienniku urzędowym.
 • Obsługa posiedzeń Zarządu.
 • Prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty.
 • Prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych Powiatu.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.
 • Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
 • Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
 • Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
 • Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 • Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
 • Administrowanie budynkami Starostwa.
 • Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
 • Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.
 • Gospodarowanie drukami i formularzami.
 • Gospodarowanie taborem samochodowym.
 • Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
 • Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów.
 • Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.
 • Zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej.
 • Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Obsługa informatyczna Starostwa Wykonywanie zadań związanych z wyborami.
 • Współpraca z mediami.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”.


Najczęściej czytane

108 tabletów trafiło do gmin Powiatu Radzyńskiego

108 tabletów trafiło do gmin Powiat…

09 Kwi 2020 Wiadomości ze Starostwa

Wesołego Alleluja!

Wesołego Alleluja!

08 Kwi 2020 Wiadomości ze Starostwa

Informacja dla pracodawców, którzy złożyli wniosek o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Informacja dla pracodawców, którzy …

07 Kwi 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu