Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy:

 W zakresie ochrony zdrowia:

 

 W zakresie współpracy i realizacji zadań pożytku publicznego:

 

W zakresie rozwoju sportu, turystyki, promocji powiatu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 

W zakresie integracji europejskiej:

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OS”.