Kategoria: Powiat Radzyński

• Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Radzyńskiego z 22 września 2015 r. w sprawie organizacji, siedziby, trybu pracy oraz składu osobowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim(plik.pdf)

• Zarządzenie Nr 4/18 Starosty Radzyńskiego z dnia 05 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, siedziby, trybu pracy oraz składu osobowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim (plik.pdf)

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/18 Starosty Radzyńskiego z dnia 05 marca 2018 r. - SKŁAD OSOBOWY Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim