Kategoria: Powiat Radzyński

  • Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Radzyńskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim (plik.pdf)

 

  • Zarządzenie Nr 13/16 Starosty Radzyńskiego z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające zarządzanie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim (plik.pdf)

 

SKŁAD OSOBOWY Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim:

 

               • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/16 Starosty Radzyńskiego z dnia 3 listopada 2016 r. (plik.pdf)

 

  • STRUKTURA ORGANIZACYJNA PZZK ( Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2015 Starosty Radzyńskiego z dnia 22 września 2015 r. (plik.pdf)

 

  • REGULAMIN PZZK (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2015 Starosty Radzyńskiego z dnia 22 września 2015 r.(plik.pdf)

 

 • Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Radzyńskiego z 22 września 2015 r. w sprawie organizacji, siedziby, trybu pracy oraz składu osobowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim(plik.pdf)