BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

20 wrzesień 2019

Orzekanie o niepełnosprawności

Kategoria: Powiat Radzyński

Orzekanie o niepełnosprawności

O stopniu niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                 w Radzyniu Podlaskim(ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski tel. 83 352-72-66).

 

 

Informacja ogólna

Dane adresowe

 • ul.  Lubelska 5,
 • 21- 300 Radzyń Podlaski
 • tel. (083) 352-72-66
 • fax (083) 32-72-66
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia.
Orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności,
 • przedstawiciela ustawowego danej osoby zainteresowanej,
 • ośrodka pomocy społecznej za zgodą zainteresowanej osoby lub jej ustawowego przedstawiciela.

 

W orzeczeniu o niepełnosprawności poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności znajdują się wskazania dotyczące:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniające psychofizyczne możliwości danej osoby,
 • szkolenia, w tym specjalistycznego,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające  funkcjonowanie danej osoby,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek pozwalających uzyskać kartę parkingową, którymi to przesłankami są: obniżona sprawność ruchowa i zaliczenie do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Procedura


Osoba zainteresowana uzyskaniem orzeczenia składa wniosek do siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Do wniosku dołącza:

 1. zaświadczenie wypełnione przez lekarza, pod którego opieką znajduje się,do pobrania tutaj - plik .pdf
 2. kopie dokumentacji medycznej,
 3. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności.

Po złożeniu wniosku osoba zainteresowana w terminie 14 dni przed posiedzeniem zostaje powiadamiana o dacie rozpatrzenia wniosku.


Nie stawienie się na wyznaczonym posiedzeniu składu orzekającego powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, chyba że nieobecność zostanie usprawiedliwiona.

Jeżeli osoba zainteresowana nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej lub nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie można przeprowadzić w miejscu pobytu tej osoby.

Jednakże, jeżeli przewodniczący zespołu uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia o stanie zdrowia bez badania osoby zainteresowanej i osoba ta w związku z ciężką, przewlekłą chorobą lub pobytem w szpitalu ma ograniczoną możliwość w poruszaniu się, orzeczenie o stanie zdrowia tej osoby może być wydane bez jej badania.


Od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia bądź odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.Do pobrania:

 • Druk wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16-ego roku życia, do pobrania tutaj - plik .pdf
 • Druk wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby powyżej 16-ego roku życia, do pobrania tutaj - plik .pdf

Legitymacja osoby niepełnosprawnej


Osoba posiadająca stosowne orzeczenie może otrzymać legitymację potwierdzającą niepełnosprawność.

W tym celu składa do Powiatowego Zespołu wniosek o wydanie legitymacji wraz ze zdjęciem (3,5 cm x 4,5 cm):

 

Legitymacja wydawana jest bezpłatnie.


f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu