Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu ochrony  przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz inne przeciwdziałające zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz  środowiska.

 

 Zadania realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego: