Kategoria: Powiat Radzyński
 
Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy
1. Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny-modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp) dla............. Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2. Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut. Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla...........