BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

16 lipiec 2019

Komunikaty ostrzegawcze

Kategoria: Powiat Radzyński
 
Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu
1. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie...... około godz...... może nastąpić skażenie.......... (podać rodzaj skażenia) w kierunku.......(podać kierunek)
2. Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami   Formę i treść komunikatu uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
3. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców.... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 
Lp. Rodzaj alarmu  Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu
1. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu...... (podać rodzaj skażenia) dla........
2. Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ............ (podać rodzaj zakażenia) dla.........
3. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ......... (podać rodzaj klęski) dla.........

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu