BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

20 wrzesień 2019

Otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 926 wyświetlono
Oceń
(0 votes)

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
  • upowszechniania sportu

Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2019 r. o godzinie 15:30.

Uchwały Zarządu Powiatu (pliki pdf):

WZORY DOKUMENTÓW (zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300)) DLA OFERT ZŁOŻONYCH W TRYBIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO DO DNIA 1 MARCA 2019 R., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) [29 października 2018 r.]  znajdują się na naszej strony w zakładce "Baza NGO"

Ostatnio modyfikowany wtorek, 15 styczeń 2019 09:28

Najczęściej czytane

Wykaz nieruchomości Powiatu Radzyńs…

16 Wrz 2019 Ogłoszenia/Komunikaty

Wystartowały zapisy do XX edycji Tu…

12 Wrz 2019 Ogłoszenia/Komunikaty

Warsztaty przy ZSP prawie gotowe

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu