BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

04 lipiec 2020

Stowarzyszenia i Przedsiębiorcy z grantami na swoje działania

Opublikowane w Wiadomości ze Starostwa
Czytaj 328 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Lokalna Grupa Działania Zapiecek realizuje projekt grantowy pt. „Akademia Rozwoju Lokalnego” o wartości 175 tysięcy 423 złote.

W ramach tego działania dwóch przedsiębiorców oraz dziewięć stowarzyszeń otrzymało środki z PROW Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 9 marca br. w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim odbyło się uroczyste wręczenie grantów przy udziale: Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Michał Mulawy, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Ewy Szałachwiej, Prezesa Lokalnej Grupy Działania Zapiecek Katarzyny Krupskiej-Grudzień, a także Wójtów Gmin: Radzyń Podlaski - Wiesława Mazurka, Ulan Majorat - Jarosława Koczkodaja oraz Kąkolewnica – Anny Mróz.

- Te pieniądze pomagają zaktywizować lokalną społeczność. Dzięki temu beneficjenci mogą zrealizować wspaniałą misję w mniejszych miejscowościach, na terenach wiejskich, pielęgnować kulturę i tradycję polską, rozwijać ją i przekazywać młodym pokoleniom – mówił Wicemarszałek Michał Mulawa.

W ramach tego projektu LGD Zapiecek przyznało granty dla:

Przedsiębiorcy - podejmowanie działalności:

Tomasz Zarzycki: Utworzenie przedsiębiorstwa animującego wydarzenia kulturalno-rekreacyjne i wypożyczanie sprzętu  - 80 000,00 zł

Natalia Lach: Podjęcie działalności pod nazwą Atelier Wizerunku Natalia Lach - 80 000,00 zł

Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich:

Stowarzyszenie Przyjaciele Ossowy - grant „Tradycyjne Wartości - Cyfrowe Możliwości” o wartości 8 350,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 3 szkolenia dla 20 osób z zakresu dzielenia się wiedzą przy użyciu nowoczesnych kanałów komunikacji społecznej.

Koło Gospodyń Wiejskich "Supermenki" w Ulanie-Majoracie - grant "Baby do garów?" o wartości 14 591,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 3 szkolenia dla 70 osób z zakresu kompetencji menedżerskich, osobistych, społecznych.

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych - grant „Kierunek Lider” o wartości 46 060,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi cykl szkoleń dla 15 osób z zakresu kompetencji liderskich.

Koło Gospodyń Wiejskich w Turowie - grant „Innowacyjne kierunki rozwoju gospodarstw” o wartości 19 830,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi szkolenie dla 30 osób z zakresu hortiterapii.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sętkach - grant „W krainie serów - wzmocnienie kapitału społecznego poprzez szkolenie z serowarstwa domowego” o wartości 16 500,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 2 szkolenia dla 30 osób z zakresu produkcji i promocji serów oraz wypieku sękaczy.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Olszewnica "OLSZEWIACY" - grant "Bądź świadomy  w swojej dziedzinie" o wartości 12 862,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 7 różnorodnych tematycznie szkoleń dla 105 osób.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim grant - „Szkolenia dla liderów z terenu Gminy Radzyń Podlaski” o wartości 22 020,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 2 szkolenia dla 20 osób z zakresu prawa, księgowości i zdobywania środków.

Przyjazne Nuty z Radzynia Podlaskiego - grant „Przeprowadzenie warsztatów wokalnych” o wartości 8 505,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi cykl szkoleń wokalno-muzycznych dla 20 osób.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń "Echo" - grant „Aktywny lider - harmonijny rozwój lokalny” o wartości 26 705,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 3 szkolenia dla 30 osób z zakresu współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora podmiotów ekonomii społecznej.

Dotacje są realizowane w ramach projektu grantowego pt. „Akademia Rozwoju Lokalnego” Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” i finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.

Tekst i foto: Michał Maliszewski / Starostwo Powiatowe

Ostatnio modyfikowany wtorek, 10 marzec 2020 09:25

Najczęściej czytane

Pamięć o pomordowanych harcerzach nie zaniknie
Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyn…

03 Lip 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Starosta Radzyński wspiera lokalnych producentów. #LubelskiKoszyk

Starosta Radzyński wspiera lokalnyc…

02 Lip 2020 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu