BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

04 lipiec 2020

Zajęcia w szkołach odwołane! Trwa walka z koronawirusem

Opublikowane w Wiadomości ze Starostwa
Czytaj 477 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Zgodnie z decyzją władz centralnych wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach będą zawieszone do 25 marca włącznie.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych od 12 marca br. nie przychodzą do szkół;

 Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Niemniej jednak Starosta Radzyński podkreślił, iż zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. W takich przypadkach decyzja organu prowadzącego tj. Powiatu Radzyńskiego będzie pozytywna. Chodzi tutaj o dwie placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim.

Ponadto bieżące informacje będą przekazywane rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół za pomocą dziennika elektronicznego, będą wywieszane w widocznym miejscu w szkole, zamieszczane na stronach internetowych szkół/placówek oraz za pomocą innych środków komunikacji.

Strony internetowe szkół/placówek:

I Liceum Ogólnokształcące:

https://loradzyn.pl/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

http://zspradzyn.pl/

SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

http://www.sosw.powiatradzynski.pl/

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

http://zsr.powiatradzynski.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim

http://radzyn.naszaporadnia.com/

Szczegółowe informacje zostały podane także na stronie internetowej MEN oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10484

Plakat informacyjny

Ostatnio modyfikowany środa, 11 marzec 2020 14:27

Najczęściej czytane

Pamięć o pomordowanych harcerzach nie zaniknie
Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyn…

03 Lip 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Starosta Radzyński wspiera lokalnych producentów. #LubelskiKoszyk

Starosta Radzyński wspiera lokalnyc…

02 Lip 2020 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu