BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

05 lipiec 2020

Super User

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny Zespół Projektu Unijnego IRR1/3 informuje, że od dnia 11 czerwca 2017 r. został przywrócony ruch pociągów osobowych i towarowych na linii kolejowej nr 30 Łuków –Lublin Północny, na odcinku Łuków-Parczew.

Pozostałe tagi

Ośrodek Działaj Lokalnie w Powiecie Radzyńskim – Fundacja Akcja Działa we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Powiatem Radzyńskim serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w X Edycji Programu „Działaj Lokalnie”!!!

Jakie projekty będziemy wspierać?

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być też rozwinięciem wcześniej podjętych działań.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. Będą wspierane działania służące całej społeczności.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).
Do kiedy możesz aplikować i  w jaki sposób?
Nabór wniosków trwa tylko do 10 czerwca 2017 r., aplikujesz wypełniając wniosek w generatorze na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Kto może uzyskać środki?

Do aplikowania o środki zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatu radzyńskiego.
Jaka pula środków oraz ile możesz otrzymać na realizację projektu?
Tegoroczna pula środków przeznaczona na dotacje wynosi 29 700,00 zł
Maksymalna kwota pojedynczej dotacji, to 6 000,00 zł

NOWOŚĆ – ścieżka tematyczna!!!

Od bieżącej edycji w ramach konkursu prowadzonego przez Fundację Akcja Działa i w ramach sumy przeznaczonej na dofinansowania, uruchomiona zostaje opcjonalna ścieżka tematyczna pod nazwą „Zielona ścieżka”. Pula środków przeznaczonych na w/w ścieżkę tematyczną wyniesie maksymalnie 10 000,00 zł i może ulec zmniejszeniu. W ramach w/w ścieżki tematycznej realizowane mogą być działania związane z edukacją ekologiczną, ochroną środowiska, promocją zdrowia i zdrowego trybu życia, profilaktyką chorób itp.

Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 8 600 zrealizowanych projektów oraz ponad 35 milionów złotych przekazanych przez PAFW w postaci dotacji. Dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl, a także w publikacjach dostępnych tam do pobrania. Część ze zrealizowanych projektów to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Więcej informacji, pełny regulamin konkursu oraz link do generatora wniosków znajdziesz na: www.akcjadziala.pl oraz na naszej stronie facebookowej: https://www.facebook.com/dzialajlokalnieradzyn/
Masz pomysł? Nie zwlekaj! Aplikuj!
Masz pytania? Do Twojej dyspozycji są koordynatorzy „Działaj Lokalnie” w powiecie radzyńskim: Kuba tel. 696079219 i Kuba tel. 606618341.
 Zespół ODL Fundacja Akcja Działa

Pozostałe tagi

Zarząd Powiatu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej w Radzyniu Podlaskim, której właścicielem jest Powiat Radzyński:

  • działka nr 337/3 obszaru 0,0783 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym, położonym w Radzyniu Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 6, objętej księgą wieczystą Kw LU1R/00047900/6.

Przetarg, o którym wyżej mowa odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, sala nr 9.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu, zamieszczonym na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski oraz stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl dział - ogłoszenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale GKKiGN Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, pok. nr 22, tel. (83) 3527426.

Pozostałe tagi

Najczęściej czytane

Pamięć o pomordowanych harcerzach nie zaniknie
Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyn…

03 Lip 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Starosta Radzyński wspiera lokalnych producentów. #LubelskiKoszyk

Starosta Radzyński wspiera lokalnyc…

02 Lip 2020 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu