BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

19 styczeń 2020

Sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim odbędzie się 29 października 2019 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Warszawskiej 32.

Zobacz porządek obrad (plik pdf).

-------

Transmisja sesji na kanale YT Powiatu Radzyńskiego.

„Partnerstwo lokalne na rzecz współpracy i komunikacji międzypokoleniowej na rynku pracy”  to konferencja zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim, która odbyła się 21 października 2019 roku. Celem konferencji było zawarcie z pracodawcami powiatu radzyńskiego partnerstwa lokalnego w ramach inicjatywy sieci EURES „Europejskie Dni Pracodawców 2019”.

Ideę konferencji -Siła w Różnorodności – czyli różnice pokoleniowe na rynku przedstawiła Nina Tomczyk – doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim, psycholog. 
Zaproszeni pracodawcy, szkoły i partnerzy podpisali dokument Porozumienie o współpracy i komunikacji międzypokoleniowej na rynku pracy.

 

Do partnerstwa przystąpili:

 • Starosta Radzyński - Pan Szczepan Niebrzegowski,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - Pan Andrzej Pruszkowski,
 • Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy - Pan dr Piotr Gawryszczak,
 • Pan Jarosław Włodkowski reprezentujący firmę AVEA Sp. z o.o. z Radzynia Podlaskiego ,
 • Pan Mirosław Bober - Fabryka Domów Drewnianych „Bartek” z Radzynia Podlaskiego,
 • Wiceprezes firmy INDOS Sp. z o.o. w Bezwoli - Pan Wojciech Strep,
 • Współwłaściciel Masarni - Ubojni "ZEMAT" i S-ka Sp. j.  w Wohyniu - Pan Adrian Trościańczyk, Prezes Piekarni w Woli Osowińskiej - Pan Bogdan Smogorzewski,
 • Prezes Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego MASTER w Radzyniu Podlaskim - Pan Łukasz Rębek,
 • Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego JANTEX Spółka z. o. o w Radzyniu Podlaskim - Pan Jan Czarnacki,
 • Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Radzyniu Podlaskim - Pan Antoni Suszek,
 • Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim - Pan dr n. med. Dariusz Kacik,
 • Dyrektor Personalny Wipasz S.A z siedzibą w Wadągu koło Olsztyna - Pani Anna Krzyżelewska, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim - Pani dr Grażyna Dzida,
 • Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim - Pani Ewa Grodzka,
 • Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim - Pani Jolanta Purgał,
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim - Pani Elżbieta Welk-Dołbeń,
 • Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej - Pani Beata Żurawska-Polkowska,
 • Kierownik Biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radzyniu Podlaskim - Pan Waldemar Kośmider,
 • Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy - Pan Tomasz Stephan,
 •  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim - Pani Anna Ilczuk.

Konferencja zakończyła się wręczeniem odznaczeń państwowych - Medali za Długoletnią Służbę nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę - zasłużonym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski.

Dyplomy za zasługi dla rozwoju partnerstwa lokalnego na rynku pracy powiatu radzyńskiego otrzymali z rąk Pana Andrzeja Pruszkowkiego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński i Pani Anna Ilczuk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim

Na zakończenie został wyświetlony film pt. 100 lat Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce  opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Tekst i zdjęcia PUP w Radzyniu Podlsakim

Konkurs na Logotyp ZSP z warsztatami

Powiat Radzyński informuje, że w ramach projektu „Dostosowanie profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku pracy poprzez budowę nowego obiektu służącego praktycznej nauce zawodu przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim – etap I oraz zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego”  realizowanego przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs na opracowanie logotypu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Za zwycięstwo w konkursie przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości 2 000,00 zł brutto.

Zgłoszenia można dokonywać do 21.10.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Organizatora.

Załączniki:

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Krystian Karpiński/OR

Najczęściej czytane

Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu