Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

 1. Interesant umówiony za pośrednictwem elektronicznego systemu kolejkowego jest traktowany priorytetowo,
 2. Wizyta jest możliwa najwcześniej w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja,
 3. Umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 30 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja, spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty,
 4. W przypadku nie stawienia się o wyznaczonej godzinie wizyta zostanie anulowana, aby załatwić sprawę należy umówić się na kolejny termin wizyty,
 5. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy, po skompletowaniu dokumentów należy ponownie ustalić termin wizyty,
 6. Do wizyty należy przygotować się zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim dotyczącymi rejestracji pojazdu,
 7. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy,
 8. Niedopuszczalne jest odstępowanie swojego terminu innym osobom,
 9. W przypadku działania przez pełnomocnika jest on zobowiązany podać dane interesanta, którego będzie dotyczyć obsługa,
 10. W przypadku niezgodności pomiędzy osobą wpisaną w system, a osobą zgłaszającą się do obsługi nie będzie ona obsłużona,
 11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów przeprowadzenia rejestracji elektronicznej w kolejce.