Od 1 stycznia 2011 r. Gmina Kąkolewnica Wschodnia nosi nazwę "Kąkolewnica".
W związku z tą zmianą, z mapy gminy zniknęły też nazwy miejscowości: Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna oraz Rudnik.
Obecną Kąkolewnicę utworzyły 4 dotychczasowe sołectwa: Rudnik, Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Południowa i Kąkolewnica Północna.

Gmina Kąkolewnica zajmuje obszar 14.771 ha, w tym użytki rolne 10.340 ha, stanowiące 70 % powierzchni ogólnej gminy.
Lasy zajmują powierzchnię 3.650 ha, co stanowi 24,7 % powierzchni ogólnej.

Na terenie gminy znajduje się 20 wsi: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, Jurki, Kąkolewnica, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna, Kąkolewnica Wschodnia, Lipniaki, Miłolas, Mościska, Olszewnica, Polskowola, Rudnik, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska i Żakowola Stara.

Od 1 stycznia 1999 r. administracyjnie leży w województwie lubelskim i wchodzi w skład powiatu radzyńskiego.
Sąsiaduje od południa z gminą Radzyń Podlaski, od wschodu z gminą Drelów, od północy z gminą Międzyrzec Podlaski, od północnego zachodu z gminą Trzebieszów, od zachodu z gminą Łuków oraz od południowego zachodu z gminą Ulan Majorat.

Położenie

 Gmina Kąkolewnica leży w północnej części powiatu radzyńskiego, 90 km od Lublina, przy drodze krajowej Białystok - Lublin i magistrali krajowej Berlin - Moskwa.
Przez teren gminy przepływa rzeka Krzna i kanał Wieprz - Krzna.

Gmina ma charakter typowo rolniczy i rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców.
W strukturze użytków dominują grunty orne oraz użytki zielone.
Atutem gminy jest jej korzystne położenie przy drodze krajowej, co stwarza duże szanse rozwoju.
Zainteresowana jest rozwojem produkcji zdrowej żywości i agroturystyki oraz zaplecza dla inwestorów chętnych do działania przy wschodnim pasie przygranicznym.

Analizując sytuację ekonomiczną Gminy Kąkolewnica można stwierdzić, że jest to gmina o dominującej funkcji rolniczej i hodowlanej.
Usługi i znikoma produkcja przemysłowa jest funkcją uzupełniającą.
Na terenie gminy działa około 300 podmiotów gospodarczych, w tym 3 spółdzielnie.

 

Kultura i sport

 

 Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna.
Najnowsze osiągnięcie biblioteki to kawiarenka internetowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców.


Szereg imprez kulturalnych swym zasięgiem obejmuje powiat i województwo m.in. Wojewódzkie Spotkania Kabaretowe "KĄKOLEWISKO", Powiatowe Spotkanie Twórców Wsi, Grand Prix Wolewództwa Lubelskiego w Szachach.

Aktywnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury współpracują Koła Gospodyń Wiejskich, współorganizując wiele cyklicznych imprez np. Festiwal Pierogów, czy biorąc udział w konkursach "Nasze kulinarne dziedzictwo" na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy, które organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Na terenie gminy działa także wiele zespołów śpiewaczych oraz twórców ludowych.


Gmina jest skromnie wyposażona w bazę i urządzenia sportowe.
Istnieje potrzeba budowy hal sportowych i stadionu.
Sport rozwija się na bazie szkół, a w środowisku piłka nożna w Klubie "GROM" i strzelectwo sportowe w ramach Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju.


Zabytki

 

Główne atrakcje turystyczne gminy to: piękne lasy, zabytki sakralne, miejsca walki i męczeństwa oraz okolica kanału Wieprz-Krzna.
Najważniejsze zabytki, to:

  • Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Filipa Nerii w Kąkolewnicy, ze świątynią zbudowaną w 1870 roku, kaplica z 1906 roku, bramą- dzwonnicą z II poł. XIX w. I plebanią z tegoż okresu,
  • Drewniany kościół pw. Św. Apostoła w Polskowoli z 1921 roku,
  • Sanktuarium leśne pw. Św. Antoniego w Turowie, składające się z drewnianej kaplicy z 1830 roku, kaplicy murowanej z 1908 roku oraz dwóch kapliczek z 1908 roku.
 
 

Materiał pochodzi z Urzędu Gminy w Kąkolewnicy oraz jego strony internetowej.

Gmina Kąkolewnica

 

Powierzchnia

147 km2


Ludność

około 9 000


Dane teleadresowe

Wójt: Anna Mróz

Urząd Gminy Kąkolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kąkolewnica

Telefon:(83) 372 20 10
(83) 372 20 48
e-mail: gmina@kakolewnica.lublin.pl
wojt@kakolewnica.lublin.pl
www.kakolewnica.lublin.pl
Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu