Gmina Radzyń Podlaski położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych Białystok - Lublin (droga nr 19) i Siedlce - Łuków - Sławatycze (granica państwa) - droga krajowa nr 63.
Jest to druga co do wielkości gmina Powiatu Radzyńskiego promieniście otaczająca jego stolicę - Radzyń Podlaski, który jest także siedzibą Gminy.
Gmina Radzyń Podlaski sąsiaduje z 6 gminami: Czemierniki, Wohyń, Drelów (powiat bialski), Kąkolewnica, Ulan Majorat i Borki.
W gminie przeważają gleby średniej i słabej jakości.


Zabytki


  • Zespół pałacowo-parkowy w Branicy Radzyńskiej, a w nim pałac z 1884 r. w parku krajobrazowym, oficyna stróżówka, czworaki, kuchnia i stelmacharnia. Obecnie szkoła.
  • Zespół pałacowo-parkowy w Białce, składający się z klasycystycznego pałacu zbudowanego po 1843 r., z tarasem z 1880 r., (częściowo spalony w 1957 r., odbudowany - do niedawna Dom Dziecka) czworaka, stajni z wozownią i parku krajobrazowego z XIX w.
  • Pałac w Żabikowie - renesansowy, zbudowany w XVI lub na początku XVII w., bodaj najstarszy tego typu obiekt na Podlasiu, z elementami natury obronnej i pozostałościami parku XIX –wiecznego. Obecnie mieści się szkoła.

Atrakcje turystyczne i przyrodnicze


Główną atrakcją turystyczną gminy jest kompleks leśny w okolicy wsi Jaski, Główne, Płudy Bedlno Radzyńskie i Białka.
Ponad stuletni drzewostan sosnowy, unikatowe gatunki flory i fauny, zasobne w zwierzynę tereny łowieckie, bogactwo grzybów, czystość środowiska wolnego od wielkiego przemysłu - to oferta dla turystów i wczasowiczów szukających spokojnego i czystego ekologicznie wypoczynku.
Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody "CZAPLINIEC" o pow. 15,7 ha położony w uroczysku Feliksówka.
Utworzony został w celu ochrony stanowisk lęgowych czapli siwej (możliwość obserwacji życia tych ptaków).  
Interesujący jest także użytek ekologiczny "Białka" - obszar dawnego koryta i starorzeczy rzeki we wsi Paszki Duże o pow. 8 ha.


Infrastruktura turystyczna


Minusem jest brak bazy turystycznej w gminie.
Jedynie na terenie Paszk Małych znajduje się motel przy trasie Lublin - Radzyń Podlaski.Źródło: www.radzynpodlaski.pl.

Gmina Radzyń Podlaski

 

Powierzchnia

15517 ha (155,17 km2),w tym: grunty orne - 7388 ha, sady - 219 ha, łąki trwałe -1632 ha, pastwiska trwałe - 560 ha, lasy i grunty leśne - 4500 ha pozostałe grunty oraz nieużytki - 1218 ha.


Ludność

8042 osoby (dane na dzień 31.12.2006 r.), gęstość zaludnienia: 53 osoby/km2


20 miejscowości, 20 sołectw, 15 radnych, 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja publiczne, 2 NZOZ, 9 jednostek OSP.


Dane teleadresowe

Wójt: Wiesław Mazurek

Urząd Gminy Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32,
21-300 Radzyń Podlaski,
tel./fax. (0-83) 413-18-00,
e-mail: ug@radzynpodlaski.pl,
www.radzynpodlaski.pl


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu