Gmina Ulan-Majorat ma charakter rolniczy.
Dogodne położenie (droga krajowa nr 63), rolniczy charakter gminy, brak uciążliwego dla środowiska przemysłu - to główne atuty gminy, pozwalające na rozwijanie agroturystyki i turystyki.

Czyste wody Bystrzycy wabią wielu wędkarzy.

Na terenie gminy jest 20 miejscowości, największe to: Domaszewnica, Stok, Sobole, Paskudy i Ulan-Majorat.

Funkcjonuje tu 6 szkół podstawowych i jedno gimnazjum.
Działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ostatnich kilku latach wybudowano 3 szkoły: w Domaszewnicy, w Sobolach oraz Gimnazjum w Ulanie-Majoracie.
Zmodernizowana i rozbudowana została pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem w Ulanie-Majoracie.

Gmina jest zwodociągowana w 75%. W ostatnich latach wybudowano sieć wodociągową w Kępkach i Setkach.
W 6 miejscowościach istnieje sieć gazowa.
Dobrze rozwinięta jest sieć dróg gminnych - corocznie przybywa kilka kilometrów dróg utwardzonych.
Wybudowano oczyszczalnię ścieków dla budynków komunalnych w Ulanie-Majoracie.
Dobrze rozwinięta jest sieć telefoniczna obsługiwana przez nowoczesną cyfrową centralę telefoniczną, a od niedawna mieszkańcy mają możliwość korzystania z szerokopasmowego Internetu.

Na terenie gminy działa ok. 150 podmiotów gospodarczych, głownie w branży handlowej, budowlanej i transportowej.
W miejscowości Gąsiory znajduje się Zakład Stolarski "Kulenty", producent znanych w okolicy mebli kuchennych i biurowych.

Tereny inwestycyjne: Gmina nie posiada własnych terenów inwestycyjnych.
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy są przeznaczone pod inwestycje tereny będące własnością osób fizycznych.


Zabytki


  • zespół dworsko-parkowy XVIII-XX w, w tym dwór drewniany z pocz. XX w, pozostałości parku krajobrazowego XIX/XX w. (Sobole)
  • kościół późnobarokowy z 1771 r. pw. Św. Małgorzaty, wraz z usytuowaną na placu przykościelnym murowaną dzwonnicą z połowy XIX w (Ulan-Majorat),
  • kaplica cmentarna pw. Michała Archanioła, drewniana, z XVIII/X1X w (Zarzec Ulański).

Infrastruktura turystyczna


  • gospodarstwo agroturystyczne Antoni Grochowski, Ulan-Majorat 69b (5 pokoi noclegowych, 12 miejsc),
  • gospodarstwo agroturystyczne Gabriel Górski, Sętki 78 (5 pokoi noclegowych, 12 miejsc),
  • "Dworek Sobole", Sobole 27 - noclegi (17 miejsc noclegowych), imprezy okolicznościowe i integracyjne, szkolenia, konferencje.
  • restauracja i motel przy stacji paliw w Domaszewnicy, firma "ZEMAR",
  • jadłodajnia Gminnej Spółdzielni "SCh" w Ulanie-Majoracie,
  • kawiarnia przy Stacji Paliw "TANUL" w Ulanie Dużym,
  • bar "Pod Podkową" w Ulanie Dużym,


Materiał pochodzi z Urzędu Gminy w Ulanie-Majoracie.

Gmina Ulan-Majorat

 

Powierzchnia

10.777 ha


Ludność

6.396 osób (stan na 31 grudnia 2006 r.)


Dane teleadresowe

Wójt: Jarosław Koczkodaj

Urząd Gminy Ulan-Majorat
Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
Telefon:(83) 351 80 69, (83) 351 80 82, (83) 3518091
Faks: (83) 351 80 84,
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

BIP
www.ulanmajorat.pl


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu