Gmina Wohyń położona jest we wschodniej części powiatu radzyńskiego. Głównym źródłem utrzymania mieszańców jest rolnictwo.
Poza tym na terenie gminy znajduje się wiele zakładów o charakterze produkcyjno-usługowym.
W ewidencji zarejestrowanych jest ok. 300 podmiotów gospodarczych.
Dużym zainteresowaniem na terenie gminy cieszy się także rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Gmina Wohyń ma predyspozycje do spełniania roli centrum rekreacyjnego jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców okolicznych gmin oraz turystów z odległych miejscowości.
Walorem przyrodniczym gminy są zwarte kompleksy leśne (lasy sosnowe, brzozowe, mieszane) bogate w dziką zwierzynę.
Atrakcją w sezonie jesiennym jest obfitość różnych gatunków grzybów.
Gmina posiada tereny przeznaczone pod inwestycje zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.


Zabytki

Najciekawsze zabytkowe obiekty na terenie Gminy Wohyń to kościół parafialny pw. Św. Anny w Wohyniu, zespoły parkowe w Suchowoli i Bojanówce.


Noclegi i gastronomia

Na terenie gminy znajdują się liczne punkty tzw. małej gastronomii, w Wohyniu istnieje możliwość wynajęcia miejsc noclegowych.


Materiał pochodzi z Urzędu Gminy w Wohyniu.

Gmina Wohyń

 

Powierzchnia

178 km2


Ludność

7500 osób (stan z dnia 29.06.2007 r.)


Dane teleadresowe

Wójt: Tomasz Jurkiewicz

Urząd Gminy w Wohyniu
21-310 Wohyń,
ul. Radzyńska 4,
Telefon:(83) 353-00-03,
Faks: (83) 353-00-64,
e-mail: wohyn@gminawohyn.pl 
www: gminawohyn.pl/


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu