BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

08 sierpień 2020

Gmina Wohyń położona jest we wschodniej części powiatu radzyńskiego. Głównym źródłem utrzymania mieszańców jest rolnictwo.
Poza tym na terenie gminy znajduje się wiele zakładów o charakterze produkcyjno-usługowym.
W ewidencji zarejestrowanych jest ok. 300 podmiotów gospodarczych.
Dużym zainteresowaniem na terenie gminy cieszy się także rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Gmina Wohyń ma predyspozycje do spełniania roli centrum rekreacyjnego jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców okolicznych gmin oraz turystów z odległych miejscowości.
Walorem przyrodniczym gminy są zwarte kompleksy leśne (lasy sosnowe, brzozowe, mieszane) bogate w dziką zwierzynę.
Atrakcją w sezonie jesiennym jest obfitość różnych gatunków grzybów.
Gmina posiada tereny przeznaczone pod inwestycje zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.


Zabytki

Najciekawsze zabytkowe obiekty na terenie Gminy Wohyń to kościół parafialny pw. Św. Anny w Wohyniu, zespoły parkowe w Suchowoli i Bojanówce.


Noclegi i gastronomia

Na terenie gminy znajdują się liczne punkty tzw. małej gastronomii, w Wohyniu istnieje możliwość wynajęcia miejsc noclegowych.


Materiał pochodzi z Urzędu Gminy w Wohyniu.

Gmina Wohyń

 

Powierzchnia

178 km2


Ludność

7500 osób (stan z dnia 29.06.2007 r.)


Dane teleadresowe

Wójt: Tomasz Jurkiewicz

Urząd Gminy w Wohyniu
21-310 Wohyń,
ul. Radzyńska 4,
Telefon:(83) 353-00-03,
Faks: (83) 353-00-64,
e-mail: wohyn@gminawohyn.pl 
www: gminawohyn.pl/


Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu