Kategoria: Edukacja

Projekt był realizowany od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Źródło dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 1.209.037,68 zł.

Kwota dotacji: 1.055.473,65 zł