Termomodernizacja szpitala

Kategoria: Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim zrealizował Projekt: Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Okres realizacji programu przypadł na okres 01.04.2010 r. - 30.06.2012 r. W ramach zrealizowane zostały następujące zadania: modernizacja: c.o. wraz z budową węzła ciepłowniczego, docieplenie stropodachów i dachów, instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizacja instalacji c.w.u. Poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wartość Projektu: 6.007.441,00 zł.

Wartość dofinansowania: 5.106.324,84 zł.

Środki własne SP ZOZ: 901.116,16 zł.

W ramach projektu Termomodernizacja budynków Pawilonu Psychiatrii SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim dokonano termomodernizacji pawilonu psychiatrycznego: docieplono ściany zewnętrzne i stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano montażu węzła cieplnego, zmodernizowano system ciepłej wody użytkowej i system wentylacji.

Okres realizacji Projektu: 01.06.2012 r. - 28.06. 2013 r.

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość projektu: 2 510 480 zł. Kwota dofinansowania: 1 222 437,00 zł


Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Hipokrates 2023

Hipokrates 2023

28 Lis 2023 Wiadomości

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu