Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radzyniu Podlaskim urzęduje w siedzibie Starostwa Powiatowego w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7:30-15:30 oraz środę w godz. 7:30 - 11:30. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

  1. zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie oraz informację prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  3. prowadzi postępowania sądowe na rzecz konsumentów;
  4. składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  5. współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  6. wykonuje inne zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz uchwały i polecenia organów Powiatu i Starosty.

Wskazane jest, aby osoby zgłaszające się po poradę posiadały paragony, faktury, umowy itp. dokumenty , świadczące o zakupie, bądź usłudze.