Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Kierownik - Ewa Kowalczyk
 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój nr 1, parter,
 • Telefon: (83) 352 73 06,
 • Fax: (83) 352 74 02,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą sprawy:

 1. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 2. układanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
 3. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę,
 4. wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
 5. wydawanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji z zakresu dróg publicznych (powiatowych i gminnych) w ramach „specustawy drogowej”,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 7. wydawanie decyzji o sprzeciwie wobec zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 oraz wydawanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 8. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych, nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 9. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 10. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 11. wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
 12. wydawanie decyzji o zmianie w części pozwolenia na budowę,
 13. wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na nowego inwestora pozwolenia na budowę,
 14. przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 15. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 16. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości, oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 17. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,
 18. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 19. wprowadzanie danych do rejestru pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym na stronie https://rwdz.gunb.gov.pl/panel,
 20. wprowadzanie informacji na stronie podmiotowej tut. Starostwa w BIP o wpływie wniosków o wydanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie negatywnie wpływać na środowisko,
 21. wprowadzanie informacji na stronie podmiotowej tut. Starostwa w BIP o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie negatywnie wpływać na środowisko,
 22. wprowadzanie informacji na stronie podmiotowej tut. Starostwa w BIP o wpływie zgłoszeń dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19 a Prawa budowlanego,
 23. wydawanie odpłatne dziennika budowy,
 24. wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej,
 25. wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu,
 26. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszące się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 27. opiniowanie gminnych i wojewódzkich projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 28. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 29. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z ruchu budowlanego do GUS.

     Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „AB”.


Najczęściej czytane

Ruszyła VII edycja Konkursu Zdrowy Samorząd – zgłoszenia do 12 stycznia

Ruszyła VII edycja Konkursu Zdrowy …

04 Gru 2023 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu