Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Kierownik - Bogdan Sozoniuk,
 • Adres: Pl. I. Potockiego 1, pokój nr 10, I piętro,
 • Telefon: (83) 352 77 80,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Zadania Wydziału Spraw Społecznych

Na postawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (Załącznik do Uchwały Nr 108/20 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 23 grudnia 2020 roku)

Wydział Spraw Społecznych zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i polityki senioralnej, pożytku publicznego, zakresie rozwoju sportu, turystyki, promocji powiatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy:

I. W zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i polityki senioralnej:

 1. Koordynowanie działań w zakresie ochrony zdrowia związanych z przygotowaniem we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych planów działania, informacji i analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady, Komisji, Zarządu i Starosty.
 2. Współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej istniejącymi na terenie powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
 4. Obsługa Powiatowej Rady do Spraw Seniorów oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

II. W zakresie realizacji zadań pożytku publicznego:

 1. Realizacja ustawowych zadań pożytku publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia, kultury, sportu, turystyki i nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Gospodarowanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz promocji powiatu, w tym prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań własnych Powiatu Radzyńskiego.
 3. Opracowywanie umów lub porozumień na wspólną realizację lub wsparcie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej, kultury, sportu, turystyki i promocji powiatu.

III. W zakresie rozwoju sportu, turystyki, promocji powiatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie kultury, sportu, turystyki i promocji związanych z przygotowaniem planów działania, informacji i analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady, Komisji, Zarządu i Starosty.
 2. Koordynowanie prac zespołów powołanych przez Starostę w zakresie opracowywania materiałów, monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu, Programu Rozwoju Powiatu i innych dokumentów o znaczeniu strategicznym z tego zakresu.
 3. Współpraca z instytucjami regionalnymi i krajowymi zajmującymi się promocją gospodarczą.
 4. Współdziałanie z lokalnymi organizacjami gospodarczymi lub przedsiębiorcami przy organizacji imprez o charakterze promocyjnym (targi, wystawy itp.) lub udziale w nich.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu Radzyńskiego do związków lub stowarzyszeń samorządów terytorialnych.
 6. Prowadzenie Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej.
 7. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie i jego turystycznej marce – Radzyńskiej Krainie Serdeczności.
 8. Administrowanie wortalem turystyczno-kulturowym Powiatu Radzyńskiego – pl, oficjalną stroną Powiatu – powiatradzynski.pl oraz kontami Powiatu na portalach społecznościowych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wydawnictw własnych oraz udziałem w wydawnictwach obcych.
 10. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć służących promocji powiatu oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku powiatu w kraju i za granicą.
 11. Nawiązywanie i organizowanie współpracy z partnerskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi dla celów promocji powiatu.
 12. Współpraca z mediami, przygotowanie i udostępnianie materiałów dla prasy.
 13. Przygotowanie, wdrażanie i aktualizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz monitorowanie jego realizacji oraz programu promocji Powiatu Radzyńskiego.
 14. Koordynowanie działań w zakresie dóbr kultury.
 15. Powierzanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym.

 

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OS”.


Najczęściej czytane

Koncert wiedeńskiego GLIÈRE QUARTET

Koncert wiedeńskiego GLIÈRE QUARTET

30 Wrz 2022 Powiat wspiera

KGW z Turowa zajęło III miejsce w Festiwalu Polska od Kuchni
TVP Lublin o Filii Akademii Bialskiej w Radzyniu Podlaskim

TVP Lublin o Filii Akademii Bialski…

28 Wrz 2022 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu