Awaria obiektów

Kategoria: Powiat Radzyński

Awaria obiektów energetyki jądrowej

 

Zasady zachowania się w przypadku gdy dotrze do ciebie komunikat o możliwości wystąpienia skażenia promieniotwórczego spowodowanego awarią w elektrowni jądrowej

 

Skażenia promieniotwórcze można wykryć wyłącznie za pomocą specjalnych przyrządów, którymi dysponują odpowiednie służby działające w ramach systemu wykrywania i alarmowania OBRONY CYWILNEJ.
KIEDY USŁYSZYSZ KOMUNIKAT (radio, TV) Uwaga ! Uwaga! Uwaga ! Osoby znajdujące się na terenie ...(nazwa) ... około godz. ... może nastąpić skażenie promieniotwórcze z kierunku ... przestrzegaj następujących zasad:

 • ogranicz do minimum przebywanie na zewnątrz budynków, a w przypadku wyjścia
 • z pomieszczenia stosuj środki ochrony dróg oddechowych i skóry (typowe lub zastępcze);
 • gdy tylko jest to możliwe udaj się w najkrótszym czasie do budowli ochronnej (schron, ukrycie);
 • jeżeli w [pobliżu miejsca zamieszkania nie ma budowli ochronnej przebywaj w pomieszczeniach zamkniętych najbardziej oddalonych od ścian zewnętrznych po uszczelnieniu okien, drzwi, otworów wentylacyjnych i wejścia;
 • gdy odpowiednie służby stwierdzą, że stopień skażenia jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi możesz otrzymać komunikat o konieczności ewakuacji - więc zastosuj się do poleceń;
 • gdy opuszczasz mieszkanie udając się do punktu zbiórki zabierz ze sobą podręczny bagaż (do 50 kg), wyłącz odbiorniki energii elektrycznej i gazu, zamknij zawory wodne. powiadom sąsiadów, udziel pomocy osobom wymagającym opieki;
 • gdy wrócisz z terenu skażonego przed wejściem do pomieszczenia zdejmij i otrzep wierzchnie okrycie oraz wytrzyj obuwie. Umyj ręce, twarz i głowę (zwłaszcza jeśli była odkryta) oraz przepłucz gardło;
 • spożywaj tylko żywność, która była przechowywana w szczelnych pojemnikach;
 • spożywaj wodę tylko z wodociągów, nie korzystaj z wody z otwartych ujęć i z wód powierzchniowych (studnie kopane);
 • otwarte ujęcia wody należy zabezpieczyć przed dostaniem się opadu promieniotwórczego;
 • zwierzęta hodowlane pozostawić, jeżeli jest to możliwe w zamkniętych pomieszczeniach, karmić należy suchą paszą i podawać wodę z zabezpieczonych ujęć;
 • nie spożywać mleka od krów karmionych świeżą paszą, a dzieciom do 3 lat podawać mleko w proszku;
 • nie spożywać świeżych warzyw;
 • ściśle przestrzegać zasad higieny osobistej;
 • postępuj zgodnie z komunikatami i zaleceniami podawanymi przez środki masowego przekazu i obronę cywilną.

 

ZabezpieczeniePrzedsięwzięcia ochronne
Zwierząt
 • nie wypasać zwierząt na skażonych pastwiskach i nie skarmiać zielona paszą (zwłaszcza krów mlecznych)
 • trzymać zwierzęta w zamkniętych pomieszczeniach (ustawić je jak najdalej od ścian)
 • uszczelnić budynki inwentarskie (ściany obłożyć workami z piaskiem lub obsypać ziemią przynajmniej do wysokości 1 m; część otworów okiennych zamurować lub obić z obu stron deskami; między deski nasypać ziemię, torf lub trociny; drzwi obór i chlewni uszczelnić papą lub folią; przewody wentylacyjne zatkać workami z trocinami lub zbitym sianem)
 • zgromadzić 7 dobowy zapas paszy i wody
 • zwierzętom nie podawać soli
 • w uszczelnionych pomieszczeniach ustawić otwarte pojemniki z niegaszonym wapnem (pochłaniającym wilgoć i nadmiar dwutlenku węgla)
 • zwierzęta znajdujące się na pastwiskach z dala od zabudowań należy przepędzić w miejsca o naturalnych właściwościach ochronnych (jary, kotliny, wyrobiska kamieniołomów, tereny zalesione o drzewostanie liściastym)
 • przeprowadzić dezaktywację zwierząt usuwając pył promieniotwórczy ze skóry przy pomocy odkurzaczy, szczotek lub wiechci ze słomy i siana lub stosując zmywanie roztworami środków powierzchniowo czynnych (mydła, detergenty); zmywanie rozpoczyna się od głowy i grzbietu (od góry do dołu); zmywa się całą powierzchnię skóry, a następnie spłukuje czystą wodą.
Pasz
 • zabezpieczyć przed skażeniem pasze w pobliżu gospodarstw szczególnie dla zwierząt zarodowych i mlecznych
 • dokładnie uszczelnić magazyny paszowe
 • ziarno w pryzmach okryć 20-30 cm warstwą słomy, a następnie folią, brezentem lub darniną
 • kopce i pryzmy ziemniaków, okopowych i kiszonek dodatkowo okryć 40-60 cm warstwą ziemi
 • stogi siana, sterty słomy okryć brezentem lub folią; dookoła stogu zaorać 3 metrowy pas ziemi
Roślin
 • wykonać głęboką orkę (20 cm)
 • zwapniować glebę oraz zastosować nawożenie potasowe zmniejszające pobieranie przez rośliny szkodliwego strontu i cezu
 • opóźnić zbiór roślin (po 2 dniach od wybuchu aktywność pyłu zmniejsza się 100-krotnie)
 • w pierwszym roku nie uprawiać roślin przeznaczonych bezpośrednio do spożycia, tylko rośliny przemysłowe (len, konopie, rzepak)

 

 

 


Najczęściej czytane

XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierw…

22 Kwi 2024 Powiat wspiera

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 kwietnia 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

19 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu