Kategoria: Powiat Radzyński

Terroryzm to termin na używanie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczna liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do usług z zakresu: energetyki, dostawy wody, komunikacji miejskiej, telekomunikacji i opieki medycznej.

Ty również możesz przygotować się na atak terrorystyczny:

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM?

Jeżeli masz informację o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że jest to bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, natychmiast przekaż tę informację do najbliższego posterunku policji, straży miejskiej lub administratora obiektu.

Zawiadamiając policję podaj następujące informacje:

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby?

Procedury te obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.