Kategoria: Powiat Radzyński

 • Zarządzenie Nr 8/2022 Starosty Radzyńskiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim

• Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2022 Starosty Radzyńskiego z dnia 13 maja 2022 r. - SKŁAD OSOBOWY Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim

• Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Zarządzenia Nr 8/2022 Starosty Radzyńskiego z dnia 13 maja 2022 r. - Struktura Organizacyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim 

• Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2022 Starosty Radzyńskiego z dnia 13 maja 2022 r. - REGULAMIN Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim