Programy unijne

Kategoria: Powiat Radzyński

Zadania realizowane ze środków unijnych i rządowych

 

Od 2002 do 2006 roku Powiat Radzyński pozyskał środki finansowe z programów przedakcesyjnych i akcesyjnych w kwocie 12.132.730 zł na modernizację 4 dróg powiatowych, 3 edycje programów stypendialnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz na budowę hali sportowo-widowiskowej. 
Na realizację od 2007 r. czekają już złożone projekty (są na listach rezerwowych) na kwotę prawie 35 mln zł. 
Łączna wartość złożonych wniosków to 47.000.000 zł.

 

Stypendia studenckie

 

Projekt "EUROSTUDENT" - Program stypendialny dla Województwa Lubelskiego (dotacja z EFS w ramach ZPORR). 
W roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 wypłacono stypendia dla 150 studentów Powiatu Radzyńskiego w kwocie po 1500 zł każde. Łączna wartość wypłaconych w tym okresie stypendiów to 225.000 zł. 
W roku akademickim 2006/2007 stypendia otrzymało 34 studentów - łączna kwota - 51.000 zł. 
W okresie 3 lat wypłacono 184 stypendiów na kwotę 276000 zł. 
Umowa dotycząca dofinansowania przygotowywana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Stypendia uczniowskie

 

Projekt "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radzyńskim" (rok szkolny 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007). 
Całkowita wartość środków (dotacja z EFS w ramach ZPORR) to 835.115 zł. 
Wypłacono stypendia dla 813 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich na łączną kwotę 669.256 zł. Środki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radzyńskim na rok szkolny 2006/2007 wynoszą 282.042 zł. 
Stypendia o wartości 1000 zł zostaną wypłacone 281 uczniom szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich. Umowa dotycząca dofinansowania przygotowywana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Powiatowy Kompleks Sportowo - Rekreacyjny (działanie 3.5.1 ZPORR)

 

  • Etap I - hala sportowo-widowiskowa, realizowany w okresie od marca 2006 r. do listopada 2007 r. w ramach działania 3.5.1 ZPORR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 8 507 376,34 zł. 
    Wykonawcą inwestycji jest firma POLIMEX- MOSTOSTAL S.A.
  • Etap II - kryta pływalnia i zespół boisk. 
    Projekt złożony do działania 3.5.1 ZPORR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 28.159.026 zł (znajduje się na liście rezerwowej).

 

 

 


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu