Dla seniorów

Kategoria: Powiat Radzyński

W dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim przy placu I. Potockiego 1 odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady ds. Seniorów I kadencji 2015 - 2019, na którym zostali wybrani: przewodniczący rady, wiceprzewodniczący rady oraz sekretarz rady.

Przewodniczącym Powiatowej Rady ds. Seniorów został wybrany pan Dariusz Gałan.

Wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady ds. Seniorów został wybrany pan Kazimierz Szynkaruk. Sekretarzem został pan Marek Korulczyk

 Członkowie Powiatowej Rady ds. Seniorów:

1. Teresa Niewęgłowska

2. Antoni Mazur

3. Kazimierz Brudkowski

4. Marianna Błaszczak

5. Krystyna Filipiuk

6. Kazimierz Szynaruk

7. Zenon Biernacki

8. Marian Samociuk

9. Dariusz Gałan

10. Marianna Ligęza 

11. Marek Korulczyk

12. Katarzyna Rychlik

13. Andrzej Szczęch

14. Agnieszka Dąbrowska

15. Anna Kurianowicz - Klim

16. Henryk Mackiewicz 

17. Jolanta Dybaczewska 

18. Zofia Goławska

19. Zdzisław Kot

 

Statut Powiatowej Rady ds. Seniorów(plik.pdf)


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu