Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1 pok. nr 2b – parter
 • Kierownik - Marian Protaś.
 • Telefon: 83 352-74-12
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu ochrony  przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz inne przeciwdziałające zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz  środowiska.

 

 Zadania realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego:

 • Określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze.
 • Gromadzenie w bazach danych informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
 • Dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa powiatu.
 • Prowadzenie stałej wymiany informacji dotyczących zagrożeń i podejmowanych działań oraz współdziałanie ze służbami dyżurnymi, centrami wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej.
 • Uruchamianie określonych procedur działania na sytuacje kryzysowe łącznie z powołaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu.
 • Organizacja szkoleń i ćwiczeń.
 • Tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego.
 • Współdziałanie z inspekcjami i strażami, służbami ratowniczymi oraz jednostkami samorządowymi powiatu.
 • Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu.
 • Udzielanie pomocy dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie powiatu i współpraca z jednostkami tworzącymi system.
 • Obsługa kancelaryjno-biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku dla powiatu radzyńskiego działającej na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.
 • Nadzór nad realizacją powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 • Współpraca ze stanowiskiem ds. obronnych i obrony cywilnej.
 • Współpraca z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu powiatu radzyńskiego.

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu