Zarząd Powiatu Radzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Radzyńskiego, którego zasady i tryb określa załącznik do uchwały nr 63/21.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ), art. 6 ust. 3-6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z uchwałą Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim nr XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwalił konsultacje projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. w formie pisemnej.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie w sprawie projektu programu należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim adres: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski.

 Dokumenty:

Zachęcamy do przeczytania Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego:

Pismo

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1246L Czemierniki – Świerże na ponad trzykilometrowym odcinku.

W ramach remontu wykonano:

  1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/32,5 mm (na odcinku ok. 400,00 m).
  2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min.-asfaltową w ilości 75 kg/m².
  3. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfaltowej w ilości 100 kg/m².
  4. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntowych.

Najczęściej czytane

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Dzień Edukacji Narodowej 2021

15 Paź 2021 Wiadomości ze Starostwa

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsul…

15 Paź 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu