TARCZA ANTYKRYZYSOWA - NABÓR WNIOSKÓW O JEDNOKROTNĄ DOTACJĘ

Tarcza antykryzysowa Tarcza antykryzysowa gov.pl
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 141 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozdziałem 3, § 7a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednokrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Wnioski można składać od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 000,- zł
 
O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  1. Którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami:
  • 30.Z- przygotowanie i podawanie napojów,
  • 29.A- działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 29.Z- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
  1. Których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.
  2. Którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

UWAGA: działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotowej dotacji udzielane będą pod numerem telefonu: 83 352 63 20 lub 83 352 63 19.

Najczęściej czytane

Od 1 lutego pomoc prawna zdalnie

Od 1 lutego pomoc prawna zdalnie

26 Sty 2022 Ogłoszenia/Komunikaty

Otwarte konkursy ofert na realizację  w  2022  r. zadań publicznych

Otwarte konkursy ofert na realizacj…

25 Sty 2022 Ogłoszenia/Komunikaty

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

Zaproszenie do zgłaszania kandydató…

25 Sty 2022 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu