Podsumowanie programu „Za życiem” – lata 2017-2021

Logotyp "Za życiem" Logotyp "Za życiem" gov.pl
Opublikowane w Oświata
Czytaj 699 wyświetlono
Oceń
(1 Głos)

Powiat Radzyński w 2017 roku podpisał porozumienie z MEiN dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy „Za życiem” w zakresie utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego OKRO. Zadaniem ośrodka było udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia  niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia  do podjęcia nauki w szkole.

Zarządzeniem Starosty Radzyńskiego funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.

Z pomocy OKRO korzystały małe dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Kompleksowa wielospecjalistyczna pomoc szczególnie dotyczyła działań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w poszerzonym wymiarze godzin dla danego dziecka. Rodzicom udzielono specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazano właściwe dla dziecka i jego rodziny formy pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

W ciągu pięciu ostatnich lat wyposażono Ośrodek w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zrealizowano 2 687 godzin zajęć specjalistycznych, takich jak:

  • terapia logopedyczna,
  • -terapia pedagogiczna,
  • -terapia psychologiczna,
  • hipoterapia,
  • alpakopterapia,
  • integracja sensoryczna,
  • terapia behawioralna.

Programem objęto 184 dzieci z terenu powiatu radzyńskiego posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zaświadczenie lekarskie zgodnie z ustawą ,,Za życiem” o zagrożeniu niepełnosprawnością. Zajęcia realizowane w ramach programu polegały na kompleksowym działaniu, którego celem było podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju.

Na realizację zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” Ministerstwo Edukacji i Nauki w latach 2017-2021 przekazało Powiatowi Radzyńskiemu 178 543,33 zł.

Najważniejszym zadaniem Ośrodka, a zarazem Powiatu w ramach programu było udzielenie rodzicom bezpłatnego wsparcia, specjalistycznej informacji i pomocy dotyczącej problemów związanych z nieprawidłowym rozwojem dziecka.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego Zarząd Powiatu Radzyńskiego  w dniu 12.01.2022 r. podjął decyzję o kontynuowaniu w latach 2022-2026 programu w zakresie działania 2.4 w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny, jako interdyscyplinarnego podejścia, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń.

Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Hipokrates 2023

Hipokrates 2023

28 Lis 2023 Wiadomości

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu