Debata panelowa „Bezpieczni w finansach osobistych”

Wspólne zdjęcie Ambasadorów Wspólne zdjęcie Ambasadorów ZSP
Opublikowane w Oświata
Czytaj 530 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

11 marca 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się debata szkolna "Bezpieczni w finansach osobistych". Debatę przygotowała szkolna Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, zapoznając się wcześniej z materiałami  programu "Złote Szkoły NBP" i wykorzystując wiedzę i umiejętności wyniesione z "Lekcji z ekonomią".

Debatę przeprowadzono online na platformie Teams z udziałem 3 ekspertów; dr Ilony Skibińskiej - Fabrowskiej z Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, dr Kamila Gemry przedstawiciela Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim aspiranta Piotra Woszczaka. Debata została poprzedzona wcześniej przeprowadzonymi przez Ewę Mackiewicz badaniami ankietowymi wśród uczniów Technikum dotyczącymi tej tematyki. Debacie towarzyszył także konkurs plastyczny "Bezpieczni w finansach osobistych". Uczestników debaty powitała Dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida. Debatę poprowadziła Jolanta Nakonieczna uczennica klasy trzeciej technikum ekonomicznego. Witając uczestników debaty Jola przedstawiła jej ideę – rozwijania kompetencji finansowych, bo osoba kompetentna to taka, która posiada odpowiednią wiedzę i umie zastosować ją w praktyce, a to przekłada się na jej postawy i zachowania – zarówno na rynku finansowym, jak i w zarządzaniu pieniądzem. Prowadząca debatę Ambasadorka wykorzystała dane pochodzące z przeprowadzonej ankiety poświęconej bezpieczeństwu w finansach osobistych.

Dr Ilona Skibińska-Fabrowska przybliżyła uczestnikom znaczenie NBP jako banku centralnego, banku realizującego funkcję emisyjną, banku banków i banku państwa. Wskazała jak duże znaczenie dla naszego poczucia bezpieczeństwa ma stabilność polskiego systemu bankowego, szczególnie w tak trudnej sytuacji politycznej związanej z toczącą się wojną w Ukrainie. Pani doktor przypomniała również uczestnikom debaty, że inflacja to wzrost przeciętnego poziomu cen, który powoduje spadek siły nabywczej pieniądza. Za tę samą wartość nominalną pieniądza możemy kupić coraz mniejszą ilość dóbr i usług. Narodowy Bank Polski prowadząc politykę pieniężną stara się utrzymać stabilną wartość pieniądza, m.in. poprzez zmiany stóp procentowych.

Dr Kamil Gemra, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zapoznał uczestników debaty z problematyką pułapek zadłużenia. Konsumpcyjny model życia oraz reklama często powodują podejmowanie nieracjonalnych decyzji ekonomicznych. Wydatki nie powinny przewyższać naszych dochodów. Jeżeli wydajemy więcej niż zarabiamy, to możemy stać się niewypłacalni. Bardzo ostrożnie powinniśmy sięgać po kredyty oraz pożyczki.

Aspirant Piotr Woszczak zwrócił uwagę uczestników debaty na cyberzagrożenia. W tym roku, do czasu debaty Komenda Powiatowa w Radzyniu Podlaskim zarejestrowała 25 zgłoszeń różnych oszust finansowych. Ich liczba z roku na rok wzrasta. Najbardziej poszkodowana osoba utraciła w sumie 190 tysięcy złotych. Oszuści stosują bardzo różne metody, często odwołując się do emocji, wykorzystując naszą troskę o innych np. „na wnuczka”, „na siostrę”.  Warto dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy, nie wierzyć w możliwości uzyskania bardzo wysokich korzyści ekonomicznych, ponieważ, jak zaznaczył pan Aspirant „za darmo nikt niczego nikomu nie daje”.

W kolejnej części debaty Daria Hołownia, uczennica trzeciej klasy technikum ekonomicznego, przedstawiła zasady bezpiecznego posługiwania się pieniądzem elektronicznym. Bezpieczeństwo płatności w sieci w dużej mierze zależy od nas. Należy chronić swoje dane osobowe, unikać korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. Aby bezpiecznie dostać się do konta należy wejść na stronę banku samodzielnie wpisując adres. Po skończonej transakcji zawsze się wylogować, pamiętać aby ustalić limity dla transakcji kartami płatniczymi, nie zapisywać kodu PIN na kartce. Korzystając z bankomatu upewnić się, że nie ma w jego budowie podejrzanych elementów, takich jak nakładka na klawiaturę czy kamera, przeglądać na bieżąco historię płatności. Gdy zauważymy coś niepokojącego, od razu należy zablokować konto, dzwoniąc na numer 828 828 828. Internet jest dla nas dużym ułatwieniem, ale nie możemy zapomnieć o niebezpieczeństwie, które może nas spotkać w każdym momencie.

Na zakończenie dr Grażyna Dzida podziękowała ekspertom za udział w debacie. Zwróciła się także z podziękowaniami dla całej Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zaangażowanej w realizację programu Złote Szkoły NBP – uczennicom klasy trzeciej Technikum Paulinie Cybul, Darii Hołowni, Klaudii Kur, Jolancie Nakoniecznej, Julii Pieńkus, Magdalenie Zając oraz nauczycielom Marzennie Kałuszyńskiej, Ewie Mackiewicz, Piotrowi Mackiewiczowi i koordynatorowi wydarzenia wicedyrektor szkoły Barbarze Zaniewicz.

Dryżyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Najczęściej czytane

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Zygmunt Pietrzak patronem sali koncertowej PSM w Radzyniu Podlaskim

Zygmunt Pietrzak patronem sali konc…

27 Lis 2023 Powiat wspiera

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej w Sobolach

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego…

24 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu