100 lat OSP w Polskowoli

Wspólne zdjęcie Wspólne zdjęcie fot. Michał Maliszewski
Opublikowane w Wiadomości
Czytaj 229 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

8 maja br. w Polskowoli (gm. Kąkolewnica) odbyło się 100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z tutejszej miejscowości i Gminne Obchody Dnia Strażaka.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowoli. Liturgię odprawił Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Henryk Och przy asyście gospodarza miejsca, proboszcza parafii ks. Jarosława Gałązki. Następnie wszyscy zebrani w uroczystym pochodzie przemaszerowali na plac przed remizą strażacką, gdzie rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia.

Po uroczystym meldunku zebrani zostali zapoznani z rysem historycznym jednostki, która od 1920 roku nieprzerwalnie działa według motta „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę w hołdzie strażakom ochotnikom z Polskowoli. Nie obyło się bez odznaczeń dla jednostki i strażaków za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków.

- 1920 rok był szczególny nie tylko dla mieszkańców Polskowoli, ale dla całej Polski. To czas, gdy naród polski walczył z nawałą bolszewicką. Ten fakt, że Ochotnicza Straż Pożarna w Polskowoli powstała w tym roku to nie przypadek. Możecie być dumni ze swoich dziadów i pradziadów, którzy w tej sztafecie byli przed Wami. Chylę czoła przed wszystkimi, którzy tworzyli tę straż. Chciałbym pogratulować tego przepięknego jubileuszu i w pełni zasłużonych odznaczeń, które są na Waszych piersiach. Ochotnicze Straże Pożarne to nasz skarb narodowy i jestem dumny, że my ten skarb mamy – mówił Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wręczając dyplom gratulacyjny.

W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Zastępca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radzyniu Podlaskim kapitan Dariusz Niedziela, Komendant w stanie spoczynku oraz Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego Witold Korulczyk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP druh Ireneusz Demianiuk, Wójt Gminy Kąkolewnica Anna Mróz, Przewodniczący Rady Gminy w Kąkolewnicy Mariusz Majczyna, a także druhowie strażacy oraz lokalna społeczność.

Tekst i foto: Michał Maliszewski

Zachęcamy do zapoznania się z historią OSP w Polskowoli:

Ochotnicza Straż Pożarna w Polskowoli została założona w roku 1920. Powstała jako pierwsza jednostka na terenie gminy Kąkolewnica. Założycielem był ksiądz Franciszek Fedoruk, prezesem został Jan Wierzbicki a naczelnikiem podporucznik Wojska Polskiego,
Jan Lecyk. Jednostka liczyła 17 członków. Wyposażeniem strażaków były wiadra, łopaty, bosaki i tłumice. Sprzęt ten miał każdy strażak i do pożaru biegli z tym sprzętem. Później została zbita z desek drewniana szopa, która pełniła funkcję pomieszczenia na sprzęt.

W roku 1940 powstał nowy zarząd jednostki. Prezesem został Jan Sójka a funkcję naczelnika pełnił Kazimierz Oleszczuk. Do straży garnęli się wszyscy młodzi chłopcy, gdyż druhowie strażacy nie byli brani przez okupanta niemieckiego na przymusowe roboty i
wywożeni do obozów. Jednostka liczyła około 40 strażaków. W roku 1943, podczas pożaru pewnej części Polskowoli, zwanej Starowieś, strażacy ofiarnie walczyli ze skutkami pożaru, za co szef gestapo Guberni Radzyńskiej, tak zwany "Mały Franek", w nagrodę przydzielił jednostce sikawkę ręczną. Była to druga taka sikawka w powiecie. Został także przydzielony beczkowóz konny o pojemności 800 litrów wody.

W roku 1945 ksiądz proboszcz Lucjan Niedzielak, udostępnił pomieszczenia przykościelne na sprzęt przeciwpożarowy, gdyż drewniana szopa nie nadawała się już do użytku. W roku 1950 ponownie zmienia się zarząd OSP. Funkcję prezesa przyjmuje Stanisław
Majczyna a funkcję naczelnika obejmuje Czesław Kociński. W roku 1953, na zebraniu strażackim, podjęto uchwałę budowy nowej strażnicy. Pan Franciszek Pękała, ofiarował nieodpłatnie plac pod budowę nowej strażnicy. Strażacy i mieszkańcy Polskowoli w czynie
społecznym wozili żwir, wytwarzali pustaki i cegłę betonową. Następnie ruszyła budowa i w roku 1956 nowa strażnica została oddana do użytku. Służyła strażakom i mieszkańcom wioski. Odbywały się tam zbiórki strażackie, zebrania wiejskie oraz „zabawy” dla młodzieży.

W roku 1962 jednostka została wyposażona w ogumiony wóz konny, który służył do przewozu sprzętu przeciwpożarowego przeznaczonego do akcji. Wytypowani zostali także druhowie strażacy, którzy pełnili funkcję furmanów a byli to Jan Trochymiak, Edmund Ochnio, Franciszek Daniluk i Józef Gomółka. Wtedy właśnie została zakupiona pompa wodna PW 400. W roku 1964 zmienia się zarząd, funkcję prezesa przejmuje Hieronim Pękała, naczelnikiem nadal jest Czesław Kociński. Jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych i kontrolach przeciwpożarowych. Organizowane są zabawy taneczne, z których dochód był do dyspozycji straży. W roku 1970 na 50-lecie OSP, za ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Komenda Zawodowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, przyznała jednostce w Polskowoli samochód bojowy marki „Żuk”. Był to drugi samochód na terenie gminy Kakolewnica. Kierowcą został Jan Zalewski. W roku 1972 funkcję prezesa przejął Franciszek Pękała a naczelnikiem został Jerzy Pękała, wtedy także przyjęto kilku młodych członków OSP. Jednostka została przeszkolona i biorąc udział w zawodach gminnych jak i międzygminnych Kakolewnica - Drelów zajmowała czołowe miejsca. W tym czasie został przeprowadzony remont strażnicy. Został zalany strop betonowy, wykonano tynki i malowanie elewacji.

W roku 1978 funkcję komendanta przejmuje Tadeusz Zalewski a prezesem został Lech Rybak. Jednostka z odmłodzonymi członkami, bierze czynny udział w akcjach gaszenia pożarów na terenie gminy, gminach sąsiednich a nawet na terenie Łukowa. Podtrzymując działania poprzedniego zarządu, jednostka nadal bierze udział w zawodach sportowopożarniczych, zajmując czołowe miejsca. W roku 1990, w porozumieniu z dyrekcją szkoły w Polskowoli na czele z panią Anną Lecyk, zostały założone dwie młodzieżowe drużyny sportowo pożarnicze, dziewcząt i chłopców. Dzieci bardzo chętnie ćwiczyły na boisku szkolnym. W zawodach sportowopożarniczych pod kierownictwem komendanta Tadeusza Zalewskiego, przez kolejne 2 lata zajmowały pierwsze miejsca, za co otrzymywały nagrody indywidualne i zespołowe. W roku 1995, w 75 rocznicę powstania jednostki OSP Polskowoli, ze składek strażaków i sponsorów, został zakupiony sztandar OSP. Sztandar został poświęcony przez księdza proboszcza Jana Dudkę i przekazany przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w ręce miejscowej jednostki. Sztandar nadal uczestniczy we wszystkich uroczystościach strażackich, kościelnych i patriotycznych. Z funkcji kierowcy rezygnuje Jan Zalewski a jego obowiązki przejmuje Dariusz Kalenik. W roku 1996 zmienia się zarząd - funkcję komendanta przejmuje Krzysztof Kalinowski a prezesem zostaje Leszek Szcześniak. Funkcje te pełnią przez kolejne 4 lata. Następnie funkcję komendanta przejmuje Piotr Dziduch a prezesa Jan Kalenik. Ze względu na bardzo małe dofinansowanie i braki w sprzęcie, jednostka nie uczestniczyła w zawodach sportowo pożarniczych i pożarach. W roku 2002 funkcję komendanta obejmuje Bogdan Wierzbicki, prezesem nadal jest Jan Kalenik.

W roku 2008, nowy wójt gminy Kakolewnica, Czesław Pękała, urodzony w Polskowoli, stanął na wysokości zadania i w porozumieniu z Radą gminy i miejscowa jednostką OSP, podjął decyzje o modernizacji i rozbudowie domu ludowego, wskutek czego powstała nowa strażnica. W tym samym roku został wycofany z użytku i zezłomowany ponad 50-letni samochód marki „Żuk", pozbawiając tym samym jednostkę środka transportu sprzętu i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W dniu 18 września 2011 roku, został otwarty, poświęcony i oddany do użytku mieszkańcom Polskowoli, nowy Dom Ludowy i Strażnica OSP Na przełomie 2013/2014 roku miał miejsce historyczny moment dla OSP Polskowola. Był to punkt kulminacyjny naszych zabiegów i starań dotyczących pozyskania samochodu strażackiego. Udaje się dojść do konsensusu za zgodą Rady Gminy i Wójta Zbigniewa Ładnego. Zapada decyzja o zakupie samochodu bojowego. Od maja do sierpnia trwają czynności poszukiwawczo-rozpoznawcze, oględziny i selekcja wyboru samochodu, które kończą się sukcesem 26 sierpnia 2014 roku. Samochód pożarniczo-ratowniczy GBA 4/16 marki Renault z napędem 4x4 i pojemnością zbiornika wody 4000l wjechał na teren naszej miejscowości. Od 1 stycznia 2015 roku samochód został wprowadzony do podziału bojowego i strażacy biorą ponownie czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 31 maja 2015 roku następuje uroczyste poświęcenie i przekazanie pojazdu. OSP Polskowola stara się systematycznie wykorzystywać fundusze pozyskane z programów dofinansowania OSP. W wyniku tych działań doposażono sprzęt w pompę szlamową, zestaw medyczny (torba medyczna PSP R-1, deska ortopedyczna, szyny Kramera), armaturę pożarniczą oraz mundury (wyjściowe i bojowe). Jednostka posiada przeszkolonych strażaków, wśród nich dwóch techników pożarnictwa, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna Polskowola jest jednostką, która istnieje od 100 lat. Pomimo upływu czasu, jednostka stara się zawsze stawać na wysokości powierzonych jej zadań, ratując życie oraz mienie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń. OSP Polskowola uczestniczy również w uroczystościach kościelnych oraz patriotycznopatetycznych takich jak Obchody Pomordowania Żołnierzy AK w miejscowości Kąkolewnica - Las Baran, jak również codziennych czyli asyście w pochówku zmarłych strażaków oraz weselach druhów. Misją jednostki jest być wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Tak stało się i w tym roku, gdzie strażacy z Polskowoli wyjeżdżali do Chełma, Zosina, Hrubieszowa pomagać emigrantom z Ukrainy uciekającym przed wojną.
Jednostka OSP współpracuje z dyrekcją Zespołu Oświatowego w Polskowoli, zarówno w celach profilaktycznych jak i szkoleniowych. Uczniowie szkoły zajmują czołowe lokaty w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym, powiatowym, a nawet wojewódzkim ( 8 miejsce). Za całokształt swojej działalności jednostka OSP Polskowola w roku 1995 zostala odznaczona złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa".


Opracował
dh Dariusz Lecyk

Ostatnio modyfikowany wtorek, 17 maj 2022 07:22

Najczęściej czytane

Zobacz XXIX Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do!

Zobacz XXIX Mistrzostwa Polski Juni…

20 Maj 2022 Powiat wspiera

Noc Muzeów 2022 w Woli Osowińskiej

Noc Muzeów 2022 w Woli Osowińskiej

20 Maj 2022 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu