Powiat Radzyński pozyskał środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Książki na półce Książki na półce Zdjęcie autorstwa Marisa Sias z Pixabay
Opublikowane w Oświata
Czytaj 816 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Powiat Radzyński otrzymał w 2022 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe w ramach dotacji otrzymały dwie szkoły:

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim (3 000,00 zł),
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (12 000,00 zł).

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez Powiat Radzyński wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Całkowity koszt realizacji zadania: 18 750 zł.

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa: 15 000 zł.

Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego:  3 750 zł.

Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie.

W ramach Priorytetu 3, szkoły mogą otrzymać dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenie bibliotek. Pozwoli to na rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Podejmowane w ramach programu działania wpłyną na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, która warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród uczniów to inwestycja w ich kompetencje społeczne, a także zachęta do samodzielnej aktywności czytelniczej w kolejnych etapach edukacji i w dorosłym życiu.

W latach 2018-2021 Powiat Radzyński w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa łącznie otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 48 960,00 zł.

Logotypy

Najczęściej czytane

Nagrody Sportowe Starosty Radzyńskiego: Uhonorowanie wybitnych Sportowców i Trenerów

Nagrody Sportowe Starosty Radzyński…

28 Maj 2024 Powiat wspiera

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na Prezydenckich Obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Starosta Radzyński Szczepan Niebrze…

27 Maj 2024 Wiadomości ze Starostwa

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

27 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu