Rozpoczęła się kolejna edycja programu „Za Życiem”

Za życiem - logotyp Za życiem - logotyp Za życiem
Opublikowane w Oświata
Czytaj 61 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

W 2022 r. pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Ministrem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Powiat Radzyński realizuje zadanie w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Zarządzeniem Starosty Radzyńskiego funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.

Cel działania:

 • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny,
 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
 • zapewnienie fachowej opieki i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji oraz pomocy w życiu codziennym – w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jako interdyscyplinarnego podejścia, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka
  i jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń.

Grupa docelowa:

 • dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Sposób realizacji:

 • kontynuacja spójnych działań z tymi realizowanymi w latach 2017-2021 w ramach funkcjonującego Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjnego.

Celem oddziaływań jest:

 • jest najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono rozwija,
 • ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami,
 • wczesna-kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka),
 • kształtowanie pozytywnych relacji rodzic – profesjonalista.

Program będzie realizowany w latach 2022 – 2026. Ogólna kwota dofinansowania zadania wynosi 528 000,00 zł. W roku 2022 została przekazana kwota 99.000,00 zł na realizację 1000 godzin terapii, w tym 10% środków na realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznych. Pozostałe środki, w formie dotacji celowej przekazane zostaną w latach następnych.

Najczęściej czytane

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Radzyńskiego – jednogłośnie za!

Wotum zaufania i absolutorium dla Z…

28 Cze 2022 Wiadomości ze Starostwa

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2022

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicz…

28 Cze 2022 Powiat wspiera

Międzynarodowy Dzień Inwalidów Powiatu Radzyńskiego 2022

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu