Rozpoczęła się kolejna edycja programu „Za Życiem”

Za życiem - logotyp Za życiem - logotyp Za życiem
Opublikowane w Oświata
Czytaj 783 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

W 2022 r. pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Ministrem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Powiat Radzyński realizuje zadanie w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Zarządzeniem Starosty Radzyńskiego funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.

Cel działania:

 • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny,
 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
 • zapewnienie fachowej opieki i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji oraz pomocy w życiu codziennym – w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jako interdyscyplinarnego podejścia, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka
  i jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń.

Grupa docelowa:

 • dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Sposób realizacji:

 • kontynuacja spójnych działań z tymi realizowanymi w latach 2017-2021 w ramach funkcjonującego Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjnego.

Celem oddziaływań jest:

 • jest najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono rozwija,
 • ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami,
 • wczesna-kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka),
 • kształtowanie pozytywnych relacji rodzic – profesjonalista.

Program będzie realizowany w latach 2022 – 2026. Ogólna kwota dofinansowania zadania wynosi 528 000,00 zł. W roku 2022 została przekazana kwota 99.000,00 zł na realizację 1000 godzin terapii, w tym 10% środków na realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznych. Pozostałe środki, w formie dotacji celowej przekazane zostaną w latach następnych.

Najczęściej czytane

Nagrody Sportowe Starosty Radzyńskiego: Uhonorowanie wybitnych Sportowców i Trenerów

Nagrody Sportowe Starosty Radzyński…

28 Maj 2024 Powiat wspiera

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na Prezydenckich Obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Starosta Radzyński Szczepan Niebrze…

27 Maj 2024 Wiadomości ze Starostwa

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

27 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu