Dzięki dobrym projektom młodzież z ZSP zwiedziła Polskę i Grecję

Dyrektor ZSP Grażyna Dzida oraz Starosta Szczepan Niebrzegowski Dyrektor ZSP Grażyna Dzida oraz Starosta Szczepan Niebrzegowski fot. Michał Maliszewski
Opublikowane w Oświata
Czytaj 734 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

W wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciele Polsko-Greckiej Izby Handlowej z Warszawy - Zofia Michalska i Kamil Hermanowski, Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego na czele ze Starostą Szczepanem Niebrzegowskim, a także radni powiatowi.

Na spotkaniu została przedstawiona realizacja programów i projektów, które wykonywane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. – Dzisiaj przychodzi ten czas, w którym niektóre projekty się kończą lub zostały zakończone. Pewne projekty realizowaliśmy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim oraz Polsko-Grecką Izbą Handlową i chcielibyśmy wobec tego, jako naszym partnerom przedstawić efekty naszej wspólnej pracy – mówiła Dyrektor szkoły, Grażyna Dzida.

Dyrektor szkoły Grażyna Dzida przedstawiła wyniki realizacji programu MEiN „Poznaj Polskę” w którym uczestniczyło 364 uczniów, zorganizowano sześć wycieczek 3-dniowych i jedną wycieczkę 2-dniową. Koszt całkowity programu, to 142 225,15 zł, kwota wsparcia finansowego z MEN wyniosła 113 780,12 zł, finansowy wkład Powiatu Radzyńskiego wyniósł 28 445,03 zł.

W dalszej części spotkania zostały omówione efekty projektu „Kształcenie zawodowe praktycznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Ogólny budżet projektu wyniósł 
1 251912,00 zł. Zrealizowano wiele zadań m.in. doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego na kwotę 310 000,00 zł, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, kursy zewnętrzne dla uczniów umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, staże zawodowe dla 100 uczniów u pracodawców.

W szkole zostały zrealizowane dwa projektu pozwalające odbyć 130 uczniom staże zawodowe w Grecji. Budżet projektów „Młodzi i wykwalifikowani szansą na lepsze jutro, zagraniczne praktyki zawodowe”„Lepsze jutro dzięki zagranicznym praktykom zawodowym” wyniósł 1 088 483,12 zł.

Swymi doświadczeniami z realizacji projektów podzielili się z uczestnikami spotkania kierownik warsztatów szkolnych Wiesław Paszkowski oraz nauczyciele: Jolanta Bilska, Iwona Słowikowska, ksiądz Artur Zbański, Bogdan Fijałek. Natomiast o wrażeniach z wyjazdu do Grecji opowiadali uczniowie. Młodzież wyraziła swoje zadowolenie z możliwości udziału w projektach, podkreśliła, że poszerzyła swoją wiedzę z branż w których się kształci, zwiedzili też piękną, słoneczną Grecję i nawiązali przyjaźnie z młodzieżą innych szkół.

Z wielkim uznaniem o zadaniach realizowanych przez szkołę wypowiedzieli się radni Powiatu Radzyńskiego Stanisław Orłowski oraz Jarosław Ejsmont.

Na zakończenie spotkania Pani dyrektor na ręce Starosty Szczepana Niebrzegowskiego oraz przedstawicieli Polsko–Greckiej Izby Handlowej złożyła podziękowania za pomoc w realizacji tych ważnych przedsięwzięć dla szkoły. Szczególne słowa wdzięczności za ogromną pracę włożona w realizację projektów skierowała do głównej księgowej Małgorzaty Daniluk i kierownika warsztatów szkolnych Wiesława Paszkowskiego.

Informacje na temat programu Poznaj Polskę zrealizowanego przez placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Radzyński znajdują się tutaj: https://powiatradzynski.pl/wiadomosci/item/1265-otrzymalismy-dofinansowanie-na-wycieczki-szkolne-w-ramach-programu-poznaj-polske

Najczęściej czytane

Nagrody Sportowe Starosty Radzyńskiego: Uhonorowanie wybitnych Sportowców i Trenerów

Nagrody Sportowe Starosty Radzyński…

28 Maj 2024 Powiat wspiera

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na Prezydenckich Obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Starosta Radzyński Szczepan Niebrze…

27 Maj 2024 Wiadomości ze Starostwa

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

27 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu