Podpisano umowy na przebudowę kolejnych dróg powiatowych

Opublikowane w Wiadomości ze Starostwa
Czytaj 646 wyświetlono
Oceń
(1 Głos)

16 września 2022 r. zostały podpisane umowy na przebudowę prawie 8 km dwóch odcinków dróg powiatowych: Borowe – Wola Chomejowa oraz Wohyń – granica powiatu. Wykonawcą inwestycji będzie STRABAG Sp. z o.o., którą reprezentował Pan Marcin Zieliński – Dyrektor oddziału w Lublinie. Partnerami Powiatu Radzyńskiego są gminy: Borki, Radzyń Podlaski, Wohyń oraz Lasy Państwowe. Koszt tych inwestycji to prawie 15 milionów zł.

Na podpisaniu umów obecni byli:

 1. Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski

 2. Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński

 3. Michał Zając – Wicestarosta Radzyński

 4. Jerzy Bednarczyk – Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego

 5. Witold Korulczyk – Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego

 6. Grzegorz Kowalczyk – Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego

 7. Marek Blicharz – Skarbnik Powiatu Radzyńskiego

 8. Ewa Mateusiak – Zastępca Wójta Gminy Borki

 9. Wiesław Mazurek – Wójt Gminy Radzyń Podlaski

 10. Robert Staroń – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

 11. Mirosław Kułak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim

 12. Krystian Karpiński – Kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Zadania inwestycyjne, na które zostały zawarte umowy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1219L Borowe – Wola Chomejowa od drogi krajowej   nr 63 – Borowe o długości 4200 mb.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • Wykonanie poszerzenia konstrukcji jezdni do 5,00m na odcinku dł. 4200mb;
 • Wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowej, kruszywem łamanym na szerokości jezdni      i pobocza bitumicznego tj. 5,00m na dł. 4200mb;
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wiążąca 4cm i w-wa ścieralna 4 cm jezdni oraz pobocza bitumicznego o łącznej szerokości 5,00m i dł. 4200mb;
 • Wzmocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, pobocze prawe szer. 0,50 m, pobocze lewe szer. 0,75m;
 • Wykonanie zjazdów o nawierzchni tłuczniowej do działek leśnych;

Wartość umowy: 4 460 339,73 zł brutto.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego: 1 807 000,00 zł.

Termin realizacji: 30.06.2023 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L na odcinku Wohyń – Kopina (granica powiatu) od km 10+800 do km 14+205,14

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni;
 • wyrównanie nawierzchni do właściwych spadków poprzecznych;
 • wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na całym odcinku;
 • budowa chodników z kostki brukowej betonowej;
 • przebudowa istniejących zajazdów;
 • wykonanie poboczy bitumicznych oraz poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm;
 • wykonanie nowej nawierzchni zjazdów wraz z budową przepustów;
 • przebudowa istniejących przepustów pod drogą;
 • odtworzenie rowów przydrożnych;
 • budowa peronów autobusowych w miejscach, gdzie nie wydzielono zatok autobusowych;
 • wykonanie oznakowania poziomego, uwaga dotycząca oznakowania poziomego: należy je wykonać w technologii oznakowania cienkowarstwowego;
 • ustawienie oznakowania pionowego;

Wartość umowy: 10 374 666,99 zł brutto. Całkowita wartość inwestycji to 10 375 991,70 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5 586 104,99 zł.

Termin realizacji: 320 dni od daty zawarcia umowy.

Ostatnio modyfikowany środa, 26 październik 2022 09:35

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu