Kandydaci do komisji konkursowej

Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 3625 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania: sportu, krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz konkursu na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje  w ramach regrantingu.


OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM
z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz konkursu na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje  w ramach regrantingu.
  2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 24.01.2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.
  3. Miejsce zgłaszania kandydatów:Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim21-300 Radzyń PodlaskiPl. I. Potockiego 1Punkt Informacyjny (parter)
  4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała  opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu,  oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim, który podejmuje ostateczną decyzję o  podziale środków finansowych.
  5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
  6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , biorące udział w konkursie.
Ostatnio modyfikowany czwartek, 11 styczeń 2018 06:59

Najczęściej czytane

Zapraszamy na spotkanie informacyjne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zapraszamy na spotkanie informacyjn…

12 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Biała Niedziela 2024. Zachęcamy do skorzystania z usług lekarzy specjalistów

Biała Niedziela 2024. Zachęcamy do …

12 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Chwała Bohaterom na Uroczysku Baran

Chwała Bohaterom na Uroczysku Baran

12 Cze 2024 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu