Kandydaci do komisji konkursowej

Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 3497 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania: sportu, krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz konkursu na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje  w ramach regrantingu.


OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM
z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz konkursu na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje  w ramach regrantingu.
  2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 24.01.2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.
  3. Miejsce zgłaszania kandydatów:Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim21-300 Radzyń PodlaskiPl. I. Potockiego 1Punkt Informacyjny (parter)
  4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała  opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu,  oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim, który podejmuje ostateczną decyzję o  podziale środków finansowych.
  5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
  6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , biorące udział w konkursie.
Ostatnio modyfikowany czwartek, 11 styczeń 2018 06:59

Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Hipokrates 2023

Hipokrates 2023

28 Lis 2023 Wiadomości

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu