Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim najlepsi w Polsce w siedmiu zawodach

Uczestnicy gali Uczestnicy gali ZSP
Opublikowane w Oświata
Czytaj 280 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

12 czerwca 2023 roku uczniowie Technikum w ZSP w Radzyniu Podl. wraz z dyrektorem szkoły dr Grażyną Dzidą oraz nauczycielką Moniką Kitlińską uczestniczyli w konferencji podsumowującej wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, która odbyła się w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Wśród nagrodzonych znalazło się osiemnastu uczniów Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Jedenastu z nich uzyskało tytuł laureata, a siedmiu finalisty. Głównym organizatorem Olimpiady jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Lublinie działające we współpracy z Politechniką Lubelską oraz Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

W konferencji uczestniczyli i wręczali nagrody organizatorzy oraz dostojni goście:

 • Pan dr hab. Radosław Brzózka, pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej MEIN, który odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do organizatorów i uczestników Olimpiady,
 • Pan Mariusz Banach, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania,
 • Pan Wojciech Polak, reprezentujący Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
 • Pani Bożena Ćwiek, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
 • Pan Piotr Szczepanik, wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pani Elżbieta Denejko, dyrektor Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich,
 • Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, reprezentującego Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • Pani Ewelina Związek, specjalista ds. promocji i współpracy Fundacji VCC,
 • Pan dr inż. Michał Charlak, prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
 • Pan dr inż. Marek Grabias prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa
  i Architektury Politechniki Lubelskiej;
 • Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
 • Pan Jacek Misiuk, zastępca dyrektora LSCDN,
 • Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN,
 • Pani Marlena Jędrych, Małgorzata Kołodyńska, Dorota Modzelewska, specjaliści LSCDN,
 • Pan dr inż. Jakuba Bis, z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, który wygłosił wykład tematyczny "Innowacyjny startup, czyli przedsiębiorca w warunkach skrajnej niepewności".

Konferencję rozpoczęła Pani Bożena Jarmuł oraz Pan Jacek Misiuk. Następnie Pan dr hab. Radosław Brzózka odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do organizatorów i uczestników Olimpiady. W dalszej części głos zabrali organizatorzy Olimpiady i zaproszeni goście, którzy podkreślali, jak dużym osiągnięciem młodzieży są tytuły laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed Dyplomem” oraz zwracali uwagę na potrzebę  wzmacniania i zwiększania poziomu kształcenia zawodowego w Polsce.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki Olimpiady i podsumowano jej przebieg. W  centralnym etapie uczestniczyło 212 uczniów, 119 zespołów reprezentujących 53 szkoły techniczne z 30 miejscowości w 9 województwach. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w 17 kwalifikacjach zawodowych. Wyłoniono 68 laureatów i 144 finalistów, wśród których uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim stanowili najbardziej liczną grupę. Uczniowie naszej szkoły startowali w siedmiu kwalifikacjach zawodowych i we wszystkich uzyskali miejsca na podium.

Lista nagrodzonych uczniów ZSP wraz z opiekunami:

Technik budownictwa (BUD.14):

II miejsce - Szymon Wierzchowski (laureat) kl. 4tbmp

II miejsce - Bartłomiej Kostrzewa (laureat) kl. 4tbmp

III miejsce - Mateusz Zakrzewski (laureat) kl. 4 tbmp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Ewelina Kozyra-Sikorska

Technik ekonomista (EKA.05):

I miejsce - Izabela Karczmarz (laureat) kl. 4telp

Finalista - Dominika Krzyżanowska kl. 4telp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Anna Gryta

Technik hotelarstwa (HGT.06):

III miejsce - Julia Grzeszczuk (laureat) kl. 4tshp

Finalista - Aleksandra Mackiewicz kl. 4tshp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Ewa Nestorowicz

Technik informatyk (INF.03):

I miejsce - Piotr Piasko (laureat) kl.4tip

Finalista - Kacper Chomiuk kl. 4 tip

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Agnieszka Frączek

Technik logistyk (SPL.04):

II miejsce - Bartłomiej Rola (laureat) kl. 4telp

Finalista - Jakub Kołtun kl. 4telp

Finalista - Aleksandra Kulik kl. 4telp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Renata Stefaniak

Technik usług fryzjerskich (FKR.03):

I miejsce - Julia Mościbrodzka (laureat) kl. 4tfgp

II miejsce - Paweł Goliński (laureat) kl. 4tfgp

II miejsce - Emilia Steć (laureat) kl. 4tfgp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Katarzyna Magier, Monika Mazur

Technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12):

III miejsce - Katarzyna Wójcik (laureat) kl. 4tfgp

Finalista - Joanna Szwed kl. 4tfgp

Finalista - Kacper Krupski kl. 4tfgp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Monika Kitlińska

Dwoje laureatów ZSP Izabela Karczmarz i Piotr Piasko zajęli I miejsce i otrzymało „Indeksy Politechniki Lubelskiej”, co gwarantuje im przyjęci na I rok studiów Politechniki Lubelskiej z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego. Indeksy wręczył laureatom dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni, Prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich wspólnie z Panem Radosławem Brzózką pełnomocnikiem ds. strategii edukacyjnej MEIN, Panem dr Mariuszem Banachem, zastępcą Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania i Panią Bożeną Ćwiek, dyrektorem Oddziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Laureatów i finalistów z ZSP kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik hotelarstwa nagrodzono voucherami VCC na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe.

Uczeń ZSP, laureat w zawodzie technik informatyk Piotr Piasko został nagrodzony voucherem PTI na egzaminy certyfikujące umiejętności informatyczne.

Dyrektorom szkół, nauczycielom i finalistom wręczono imienne podziękowania za wysokie wyniki uzyskane przez młodzież podczas kolejnych etapów Olimpiady Zawodowej.

Podczas konferencji rozstrzygnięto także konkurs dla nauczycieli. Wyróżnienia za opracowanie zadania praktycznego dostosowanego do kwalifikacji w zawodzie z zakresu nauki w kl. I – IV technikum (zadanie, rozwiązanie, klucz oceny) otrzymało pięciu nauczycieli. Wśród nich znalazła się Monika Kitlińska - nauczyciel gastronomii ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (zadanie praktyczne dla technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12). Dyplomy i nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczali Pan Piotr Szczepanik, wicekurator Oświaty i Wychowania, Pan Paweł Droździel, prorektor PL i Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom i uczniom oraz  życzymy dalszych sukcesów.

 

Najczęściej czytane

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 września 2023

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

21 Wrz 2023 Ogłoszenia/Komunikaty

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kon…

21 Wrz 2023 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu