Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2023 roku

wspólne zdjęcie wspólne zdjęcie Izabela Grzybowska
Opublikowane w Oświata
Czytaj 609 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane zostały 10 października br. przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej przy współpracy ze Starostą Radzyńskim Szczepanem Niebrzegowskim oraz Dyrektor ZSP w Radzyniu Podlaskim Grażyną Dzidą. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim.  Wydarzenie rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Podczas uroczystości goście mieli okazję do wysłuchania koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Wystąpili: skrzypce - Hanna Matczak, saksofon - Berdnard Szczygielski, kwintet akordeonowy w składzie: Marcel Semeniuk, Stanisław Krupa, Mateusz Golonka, Jakub Palinowski i Marcin Mitura.

Na uroczystości stawili się nauczyciele, którym przyznano: Krzyże Zasługi, Medale: za Długoletnią Służbę, Komisji Edukacji Narodowej, Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele otrzymali wyróżnienia z rąk Wicewojewody Lubelskiego Bolesława Gzika i  Lubelskiej kurator oświaty Teresy Misiuk. Starosta Radzyński podczas uroczystości przyznał wyróżnienia nauczycielom za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przekazała nagrody i gratulacje nauczycielom których nominowała za szczególne osiągniecia i postawę.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, duchowieństwa, nauczycielskich zawiązków zawodowych, służb mundurowych, przedsiębiorstw oraz instytucji współpracujących ze szkołami.

-Życzę wszystkim nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty dobrego świętowania. A osobom które się szczególnie wyróżniły gratuluję i niech to odznaczenie będzie inspiracją do dalszej pracy - powiedział Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik

- Obchody Wojewódzkie Dnia Edukacji Narodowej przypada w szczególnym dniu 250 rocznicy powołania Komisji Narodowej. Cel, który stoi przed nami, pracownikami oświaty jest niezmienny. Jest to dążenie do tego abyśmy młode pokolenie wychowali na światłych i świadomych obywateli- powiedziała Lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.

Starosta Radzyński  Szczepan Niebrzegowski działając na podstawie uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, przyznał te wyróżnienia nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radzyński za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

- Chciałbym pogratulować wszystkim nauczycielom którzy zostali wyróżnieni. Życzę Wam abyście nigdy nie dali sobie odebrać pasji i radości z uczenia i wychowania. Pełnienie misji nauczyciela tylko wtedy ma sens. Dziękuję Kurator Teresie Misiuk za wybór Powiatu Radzyńskiego na miejsce Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej - powiedział Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski

Nagrodzonymi nauczycielami przez Starostę Radzyńskiego są:

 • Pan mgr inż. Mariusz Antol – kierownik szkolenia praktycznego w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pani dr Grażyna Dzida – Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Ewa Grodzka – Dyrektor I LO w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Anna Gryta - nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pan mgr Mirosław Juszczyński – wicedyrektor w I LO w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Anna Kopańska – nauczyciel w ZSR w Woli Osowińskiej
 • Pan mgr Grzegorz Litwiniec - nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pan mgr inż. Paweł Leszak – nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2019-2023
 • Pan mgr Marek Paszkowski – kierownik internatu w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pan mgr inż. Wiesław Paszkowski – wicedyrektor w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Jolanta Purgał – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, dyrektor w latach 2018-2023
 • Pan mgr Łukasz Trosiński – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2018-2023
 • Pani mgr Anna Urbaniak – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Bożena Warpas – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2010-2023
 • Pani mgr Elżbieta Welk-Dołbeń – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

 

Dyrektor Zespolu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim przyznała nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły za wzorowe wypełnienie obowiązki zawodowych, osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

- Dzisiaj Państwa sukcesy i praca codzienna została doceniona i nagrodzona przez władze państwowe, samorządowe i oświatowe. Wyróżnienia są dla nas ogromnym sukcesem oraz motywacją do dalszej twórczej pracy. Jesteśmy przekonani ze praca nauczyciela buduje przyszłe pokolenia - powiedziała Dyrektor ZSP Grażyna Dzida

Nagrody Dyrektora Szkoły Grażyny Dzidy otrzymali:

 • Bilska Jolanta
 • Demianiuk Dariusz
 • Fijałek Bogdan
 • Fijałek Edyta
 • Frączek Agnieszka
 • Gątarczyk Agnieszka
 • Kocyła – Grabowska Anna
 • Kondraciuk Aneta
 • Kopański Mirosław
 • Krasucka Dorota
 • Manowiec Renata
 • Matysiak Anna
 • Musiejuk Małgorzata
 • Niewęgłowski Andrzej
 • Nowicka Hanna
 • Ochnio Karolina
 • Skrzeczkowska Barbara
 • Słowikowska Iwona
 • Sokół Agata
 • Świć Jacek
 • Tokarska Małgorzata
 • Trościańczyk Bogdan
 • Więcławska Małgorzata
 • Wójcik – Demianiuk Joanna
 • Zbański Artur

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Wszystkim pedagogom życzymy wytrwałości i wielu sukcesów w pracy z młodzieżą. Niech pedagogiczny trud będzie źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

OBCHODY DNIA DEUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
10 października 2023 r., godzina 13.30
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
ul. Generała Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski.
Wykaz osób odznaczonych i nagrodzonych - 2023 
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
L. p.  Nazwisko Imię/imiona stanowisko Szkoła/placówka
1 Chyziak Maria Małgorzata nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
2 Jakoniuk Mirosława nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
1 Ziemba Beata nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1 Burda Krystyna nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
2 Chmielewska Violetta Magdalena dyrektor Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
3 Duklewska Bożena starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
4 Fabrycka Brygida Wanda starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
5 Kołpak                      
2022
Teresa Halina pracownik  Przedszkole Samorządowe nr 6
w Białej Podlaskiej
6 Korzeniewski Bogusław Stanisław nauczyciel Akademickie Liceum Ogólnokształcące
w Terespolu
7 Kowalenko Anna sprzątaczka Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
8 Kwaśniewska Ewa Beata starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
9 Makaruk Mariola Janina nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
10   Małachwiejczuk
2022
Bożena  nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 6        
w Białej Podlaskiej
11 Mazur-Mickiewicz
2022
Jolanta Maria nauczyciel Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Samorządowych
w Komarówce Podlaskiej 
12 Mikołajczak Bernardeta Elżbieta dyrektor Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
13 Osikowska Barbara specjalista ds. administacyjno-
gospodarczych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Białej Podlaskiej
14 Panasiuk Edyta Zofia nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
15 Pieńko Elżbieta Mirosława nauczyciel Zespół Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim
16 Pugacewicz Krystyna nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 11
w Białej Podlaskiej
17 Stasiuk Małgorzata Marianna nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Białej Podlaskiej
18 Szostakiewicz Anna nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
19 Szubarczyk Bożena Honorata nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 11
w Białej Podlaskiej
20 Szumaczuk Agnieszka nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
21 Szymala Iwona Anna nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
22 Tarasiuk Beata nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
23 Trembicka Anna Elżbieta nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
24 Welk-Dołbeń Elżbieta Anna dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Radzyniu Podlaskim
25 Wiśniewska Bożena Wiktoria nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
26 Wiśniowska Lila Ewa nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
27 Wolska Sylwia nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 11
w Białej Podlaskiej
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1 Bielecka Małgorzata Teresa dyrektor Zespół Szkół Specjalnych
w Białej Podlaskiej
2 Denicki Dariusz Paweł nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4 
w Białej Podlaskiej
3 Dylawerska-
Wójtowicz
Kinga Monika nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
4 Dzięcioł Joanna Barbara nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
5 Grodzka Ewa dyrektor I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
6 Kozak Małgorzata nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
7 Magier Beata Teresa gł. specjalista
ds. pracowniczych
Szkoła Podstawowa nr 1
w Radzyniu Podlaskim
8 Mikinnik Justyna Anna specjalista ds. kadr Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
9 Niczyporowicz Barbara Jolanta nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
10 Niewęgłowska Hanna Renata specjalista ds.
uczniowskich
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
11 Pawlak-Karczewska Aleksandra Elżbieta nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
12 Pieńkowska Renata Barbara nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej
13 Prokocka-Kasjaniuk Justyna Urszula dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białej Podlaskiej
14 Trochimiuk Beata specjalista Kuratorium Oświaty
w Lublinie
15 Zabielska Anna nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1 Czarnecka  Joanna pomoc administracyjna/
pomoc nauczyciela
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej
2 Daszczuk
2022
Anna nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 6
w Białej Podlaskiej
3 Głowacki Przemysław Marek starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
4 Juszczuk  Iwona nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
5 Kalbarczyk Anna nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
6 Kieruczenko Karolina Helena nauczyciel Szkoła Podstawowa
w Halasach
7 Kowalczyk Aleksandra Zofia nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
8 Markowski Arkadiusz nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
9 Pawlukiewicz Edyta Maria nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
10 Rachmańczuk Ewa nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
1 Arseniuk Agnieszka nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
2 Artemiuk Dorota nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
3 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
4 Baczkowska Anna dyrektor Przedszkole Samorządowe nr 14
w Białej Podlsakiej
5 Barszczewski Krzysztof nauczyciel Szkoła Podstawowa
w Ostrówkach
6 Czop
2022
Grażyna psycholog Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Filia w Międzyrzecu Podlaskim
7 Gawryszuk Edyta starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
8 Grochowska
ZNP
Jolanta wychowawca
internatu
Zespół Szkół Ponadpodstwowych
w Radzyniu Podlaskim
9 Horodecka Elżbieta nauczyciel Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Białej Podlaskiej
10 Iwaniuk
ZNP
Sławomir nauczyciel Zespół Szkół
w Sławatyczach
11 Juszczuk
ZNP
Iwona nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
12 Kurenda
ZNP
Renata nauczyciel Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rudnikach
13 Kwasek Renata nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
14 Litwiniec Grzegorz nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
15 Majchrzak
ZNP
Marzena nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Białej Podlaskiej
16 Pawłowska Aneta dyrektor Przedszkole w Rzeczycy
17 Pióro
ZNP
Joanna  wicedyrektor Zespół Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim
18 Siłuszyk
NSZZ  "Solidarność"
Region Mazowsze
Agnieszka nauczyciel Zespół Szkół Technicznych
w Międzyrzecu Podlaskim
19 Stańczyk
2022
Krystyna Jadwiga nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 6
w Białej Podlaskiej
20 Stawska Ewa nauczyciel Zespół Szkół
w Małaszewiczach
21 Szczepaniuk
ZNP 
Agnieszka nauczyciel Przedszkole Miejskie nr 1
w Radzyniu Podlaskim
22 Szostakiewicz-Lasota
ZNP
Barbara nauczyciel Zespół Szkół Specjalnych
w Białej Podlaskiej
23 Tomaszewska
ZNP
Dorota nauczyciel Szkoła Podstawowa
w Komarówce Podlaskiej
24 Wlizło
ZNP
Rafał nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Białej Podlaskiej
NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
1 Górska  Jolanta Elżbieta nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3 
w Białej Podlaskiej
2 Mackiewicz Wojciech nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
3 Olszewska  Teresa nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
4 Szalast Leszek nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
NAGRODY LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
1 Bednarek Alfred nauczyciel Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkola w Wisznicach
2 Dzida Grażyna dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
3 Jędryczkowska Iwona Teresa wicedyrektor  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Białej Podlaskiej
4 Zaniewicz Barbara wicedyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
5 Żurawska-Polkowska Beata Agnieszka dyrektor Zespół Szkół Rolniczych
w Woli Osowińskiej

 

 

Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Hipokrates 2023

Hipokrates 2023

28 Lis 2023 Wiadomości

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu