Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2023 roku

wspólne zdjęcie wspólne zdjęcie Izabela Grzybowska
Opublikowane w Oświata
Czytaj 1155 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane zostały 10 października br. przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej przy współpracy ze Starostą Radzyńskim Szczepanem Niebrzegowskim oraz Dyrektor ZSP w Radzyniu Podlaskim Grażyną Dzidą. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim.  Wydarzenie rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Podczas uroczystości goście mieli okazję do wysłuchania koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Wystąpili: skrzypce - Hanna Matczak, saksofon - Berdnard Szczygielski, kwintet akordeonowy w składzie: Marcel Semeniuk, Stanisław Krupa, Mateusz Golonka, Jakub Palinowski i Marcin Mitura.

Na uroczystości stawili się nauczyciele, którym przyznano: Krzyże Zasługi, Medale: za Długoletnią Służbę, Komisji Edukacji Narodowej, Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele otrzymali wyróżnienia z rąk Wicewojewody Lubelskiego Bolesława Gzika i  Lubelskiej kurator oświaty Teresy Misiuk. Starosta Radzyński podczas uroczystości przyznał wyróżnienia nauczycielom za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przekazała nagrody i gratulacje nauczycielom których nominowała za szczególne osiągniecia i postawę.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, duchowieństwa, nauczycielskich zawiązków zawodowych, służb mundurowych, przedsiębiorstw oraz instytucji współpracujących ze szkołami.

-Życzę wszystkim nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty dobrego świętowania. A osobom które się szczególnie wyróżniły gratuluję i niech to odznaczenie będzie inspiracją do dalszej pracy - powiedział Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik

- Obchody Wojewódzkie Dnia Edukacji Narodowej przypada w szczególnym dniu 250 rocznicy powołania Komisji Narodowej. Cel, który stoi przed nami, pracownikami oświaty jest niezmienny. Jest to dążenie do tego abyśmy młode pokolenie wychowali na światłych i świadomych obywateli- powiedziała Lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.

Starosta Radzyński  Szczepan Niebrzegowski działając na podstawie uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, przyznał te wyróżnienia nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radzyński za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

- Chciałbym pogratulować wszystkim nauczycielom którzy zostali wyróżnieni. Życzę Wam abyście nigdy nie dali sobie odebrać pasji i radości z uczenia i wychowania. Pełnienie misji nauczyciela tylko wtedy ma sens. Dziękuję Kurator Teresie Misiuk za wybór Powiatu Radzyńskiego na miejsce Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej - powiedział Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski

Nagrodzonymi nauczycielami przez Starostę Radzyńskiego są:

 • Pan mgr inż. Mariusz Antol – kierownik szkolenia praktycznego w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pani dr Grażyna Dzida – Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Ewa Grodzka – Dyrektor I LO w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Anna Gryta - nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pan mgr Mirosław Juszczyński – wicedyrektor w I LO w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Anna Kopańska – nauczyciel w ZSR w Woli Osowińskiej
 • Pan mgr Grzegorz Litwiniec - nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pan mgr inż. Paweł Leszak – nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2019-2023
 • Pan mgr Marek Paszkowski – kierownik internatu w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pan mgr inż. Wiesław Paszkowski – wicedyrektor w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Jolanta Purgał – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, dyrektor w latach 2018-2023
 • Pan mgr Łukasz Trosiński – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2018-2023
 • Pani mgr Anna Urbaniak – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim
 • Pani mgr Bożena Warpas – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2010-2023
 • Pani mgr Elżbieta Welk-Dołbeń – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

 

Dyrektor Zespolu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim przyznała nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły za wzorowe wypełnienie obowiązki zawodowych, osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

- Dzisiaj Państwa sukcesy i praca codzienna została doceniona i nagrodzona przez władze państwowe, samorządowe i oświatowe. Wyróżnienia są dla nas ogromnym sukcesem oraz motywacją do dalszej twórczej pracy. Jesteśmy przekonani ze praca nauczyciela buduje przyszłe pokolenia - powiedziała Dyrektor ZSP Grażyna Dzida

Nagrody Dyrektora Szkoły Grażyny Dzidy otrzymali:

 • Bilska Jolanta
 • Demianiuk Dariusz
 • Fijałek Bogdan
 • Fijałek Edyta
 • Frączek Agnieszka
 • Gątarczyk Agnieszka
 • Kocyła – Grabowska Anna
 • Kondraciuk Aneta
 • Kopański Mirosław
 • Krasucka Dorota
 • Manowiec Renata
 • Matysiak Anna
 • Musiejuk Małgorzata
 • Niewęgłowski Andrzej
 • Nowicka Hanna
 • Ochnio Karolina
 • Skrzeczkowska Barbara
 • Słowikowska Iwona
 • Sokół Agata
 • Świć Jacek
 • Tokarska Małgorzata
 • Trościańczyk Bogdan
 • Więcławska Małgorzata
 • Wójcik – Demianiuk Joanna
 • Zbański Artur

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Wszystkim pedagogom życzymy wytrwałości i wielu sukcesów w pracy z młodzieżą. Niech pedagogiczny trud będzie źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

OBCHODY DNIA DEUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
10 października 2023 r., godzina 13.30
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
ul. Generała Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski.
Wykaz osób odznaczonych i nagrodzonych - 2023 
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
L. p.  Nazwisko Imię/imiona stanowisko Szkoła/placówka
1 Chyziak Maria Małgorzata nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
2 Jakoniuk Mirosława nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
1 Ziemba Beata nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1 Burda Krystyna nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
2 Chmielewska Violetta Magdalena dyrektor Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
3 Duklewska Bożena starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
4 Fabrycka Brygida Wanda starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
5 Kołpak                      
2022
Teresa Halina pracownik  Przedszkole Samorządowe nr 6
w Białej Podlaskiej
6 Korzeniewski Bogusław Stanisław nauczyciel Akademickie Liceum Ogólnokształcące
w Terespolu
7 Kowalenko Anna sprzątaczka Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
8 Kwaśniewska Ewa Beata starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
9 Makaruk Mariola Janina nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
10   Małachwiejczuk
2022
Bożena  nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 6        
w Białej Podlaskiej
11 Mazur-Mickiewicz
2022
Jolanta Maria nauczyciel Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Samorządowych
w Komarówce Podlaskiej 
12 Mikołajczak Bernardeta Elżbieta dyrektor Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
13 Osikowska Barbara specjalista ds. administacyjno-
gospodarczych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Białej Podlaskiej
14 Panasiuk Edyta Zofia nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
15 Pieńko Elżbieta Mirosława nauczyciel Zespół Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim
16 Pugacewicz Krystyna nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 11
w Białej Podlaskiej
17 Stasiuk Małgorzata Marianna nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Białej Podlaskiej
18 Szostakiewicz Anna nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
19 Szubarczyk Bożena Honorata nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 11
w Białej Podlaskiej
20 Szumaczuk Agnieszka nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
21 Szymala Iwona Anna nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
22 Tarasiuk Beata nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
23 Trembicka Anna Elżbieta nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
24 Welk-Dołbeń Elżbieta Anna dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Radzyniu Podlaskim
25 Wiśniewska Bożena Wiktoria nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
26 Wiśniowska Lila Ewa nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
27 Wolska Sylwia nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 11
w Białej Podlaskiej
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1 Bielecka Małgorzata Teresa dyrektor Zespół Szkół Specjalnych
w Białej Podlaskiej
2 Denicki Dariusz Paweł nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4 
w Białej Podlaskiej
3 Dylawerska-
Wójtowicz
Kinga Monika nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
4 Dzięcioł Joanna Barbara nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
5 Grodzka Ewa dyrektor I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
6 Kozak Małgorzata nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
7 Magier Beata Teresa gł. specjalista
ds. pracowniczych
Szkoła Podstawowa nr 1
w Radzyniu Podlaskim
8 Mikinnik Justyna Anna specjalista ds. kadr Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
9 Niczyporowicz Barbara Jolanta nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
10 Niewęgłowska Hanna Renata specjalista ds.
uczniowskich
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
11 Pawlak-Karczewska Aleksandra Elżbieta nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
12 Pieńkowska Renata Barbara nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej
13 Prokocka-Kasjaniuk Justyna Urszula dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białej Podlaskiej
14 Trochimiuk Beata specjalista Kuratorium Oświaty
w Lublinie
15 Zabielska Anna nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1 Czarnecka  Joanna pomoc administracyjna/
pomoc nauczyciela
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej
2 Daszczuk
2022
Anna nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 6
w Białej Podlaskiej
3 Głowacki Przemysław Marek starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
4 Juszczuk  Iwona nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
5 Kalbarczyk Anna nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
6 Kieruczenko Karolina Helena nauczyciel Szkoła Podstawowa
w Halasach
7 Kowalczyk Aleksandra Zofia nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
8 Markowski Arkadiusz nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
9 Pawlukiewicz Edyta Maria nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
10 Rachmańczuk Ewa nauczyciel Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
1 Arseniuk Agnieszka nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
2 Artemiuk Dorota nauczyciel Zespół Szkół
w Białej Podlaskiej
3 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
4 Baczkowska Anna dyrektor Przedszkole Samorządowe nr 14
w Białej Podlsakiej
5 Barszczewski Krzysztof nauczyciel Szkoła Podstawowa
w Ostrówkach
6 Czop
2022
Grażyna psycholog Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Filia w Międzyrzecu Podlaskim
7 Gawryszuk Edyta starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
8 Grochowska
ZNP
Jolanta wychowawca
internatu
Zespół Szkół Ponadpodstwowych
w Radzyniu Podlaskim
9 Horodecka Elżbieta nauczyciel Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Białej Podlaskiej
10 Iwaniuk
ZNP
Sławomir nauczyciel Zespół Szkół
w Sławatyczach
11 Juszczuk
ZNP
Iwona nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej
12 Kurenda
ZNP
Renata nauczyciel Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rudnikach
13 Kwasek Renata nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
14 Litwiniec Grzegorz nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
15 Majchrzak
ZNP
Marzena nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Białej Podlaskiej
16 Pawłowska Aneta dyrektor Przedszkole w Rzeczycy
17 Pióro
ZNP
Joanna  wicedyrektor Zespół Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim
18 Siłuszyk
NSZZ  "Solidarność"
Region Mazowsze
Agnieszka nauczyciel Zespół Szkół Technicznych
w Międzyrzecu Podlaskim
19 Stańczyk
2022
Krystyna Jadwiga nauczyciel Przedszkole Samorządowe nr 6
w Białej Podlaskiej
20 Stawska Ewa nauczyciel Zespół Szkół
w Małaszewiczach
21 Szczepaniuk
ZNP 
Agnieszka nauczyciel Przedszkole Miejskie nr 1
w Radzyniu Podlaskim
22 Szostakiewicz-Lasota
ZNP
Barbara nauczyciel Zespół Szkół Specjalnych
w Białej Podlaskiej
23 Tomaszewska
ZNP
Dorota nauczyciel Szkoła Podstawowa
w Komarówce Podlaskiej
24 Wlizło
ZNP
Rafał nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Białej Podlaskiej
NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
1 Górska  Jolanta Elżbieta nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3 
w Białej Podlaskiej
2 Mackiewicz Wojciech nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
3 Olszewska  Teresa nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4
w Białej Podlaskiej
4 Szalast Leszek nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące
w Radzyniu Podlaskim
NAGRODY LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
1 Bednarek Alfred nauczyciel Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkola w Wisznicach
2 Dzida Grażyna dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
3 Jędryczkowska Iwona Teresa wicedyrektor  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Białej Podlaskiej
4 Zaniewicz Barbara wicedyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Radzyniu Podlaskim
5 Żurawska-Polkowska Beata Agnieszka dyrektor Zespół Szkół Rolniczych
w Woli Osowińskiej

 

 

Najczęściej czytane

W upał chrońmy się przed słońcem

W upał chrońmy się przed słońcem

20 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Radzyński Kiermasz Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek"
Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 Cze 2024 Wiadomości

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu