Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji

Informacja Informacja Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 333 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

18 grudnia 2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027.

Przeprowadzone konsultacje pozwoliły na identyfikację potrzeb i oczekiwań interesariuszy w zakresie współpracy samorządów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Radzynia Podlaskiego oraz zapewnienie udziału mieszkańców w planowaniu niniejszego procesu na etapie opracowania Strategii ZIT MOF.

Działania informacyjne podejmowane w celu promowania procesu konsultacji społecznych miały na celu zaznajomienie mieszkańców z tematyką Strategii ZIT MOF oraz możliwości ich udziału w realizowanych działaniach. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski – Lidera Porozumienia ZIT MOF. Informacje o prowadzonym procesie zostały opublikowane na stronach internetowych wszystkich Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Opinie interesariuszy były zbierane w trzech różnorodnych formach:
a) konsultacje pisemne – na podstawie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski lub formularza dostępnego na stronie internetowej.
b) konsultacje ustne – ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.
c) otwarte spotkanie konsultacyjne w formie stacjonarnej, w dniu 11.12.2023 r.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacyjnego wpłynęły uwagi pisemne, która zostały przedstawione w sprawozdaniu z konsultacji. W dniu 11.12.2023 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (ul. Warszawska 32, Radzyń Podlaski) zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i wszystkich interesariuszy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ten sposób mieli oni możliwość nie tylko zapoznania się z koncepcją rozwoju obszaru funkcjonalnego, ale również zgłoszenia swoich propozycji w formie dyskusji.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, zostało przygotowywane w terminie 30 dni od zakończenia procesu konsultacyjnego i jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Cały proces pozwolił na zaangażowanie różnych grup społecznych w przygotowanie Strategii ZIT MOF Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027, co jest również zapowiedzią pełnej współpracy z mieszkańcami na etapie wdrażania strategii i realizacji poszczególnych inwestycji.

pdf1 Sprawozdanie z konsultacji społecznych
Ostatnio modyfikowany wtorek, 19 grudzień 2023 13:11

Najczęściej czytane

Nagrody Sportowe Starosty Radzyńskiego: Uhonorowanie wybitnych Sportowców i Trenerów

Nagrody Sportowe Starosty Radzyński…

28 Maj 2024 Powiat wspiera

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na Prezydenckich Obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Starosta Radzyński Szczepan Niebrze…

27 Maj 2024 Wiadomości ze Starostwa

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

27 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu