Sytuacja na rynku pracy w powiecie radzyńskim (17.06.2020)

Ilustracja informacyjna Ilustracja informacyjna pixabay.com
Opublikowane w Wiadomości
Czytaj 406 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim jest zarejestrowanych 1 647 osób (z prawem do zasiłku – 202 osoby). Opublikowana przez GUS stopa bezrobocia za kwiecień br. w powiecie radzyńskim wynosiła 6,4% i wzrosła o 0,3% w stosunku do marca br.  W roku 2019 stopa bezrobocia w naszym powiecie w analogicznym miesiącu wynosiła 6,6%.

Do 17.06.2020 rok Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zrealizował w ponad 90 % zapotrzebowanie pracodawców powiatu radzyńskiego na różne formy wsparcia z Tarczy Antykryzysowej.

  • Największym zainteresowaniem cieszą się niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Mikroprzedsiębiorcy złożyli pełnych i kompletnych wniosków na kwotę ponad 9 355 000 zł. realizacja pożyczek wynosi 98%.
  • Kolejną formą wsparcia jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skierowana dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników. Do 17 czerwca br. 230 osób złożyło wnioski na kwotę 490 tyś. Realizacja tej formy wynosi około 96%.
  • Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało już 78 pracodawców dla 439 pracowników. PUP wypłacił na tę formę wsparcia około 640 tyś. zł (tylko za pierwszy m-c wsparcia).
  • Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - do 17 czerwca 2020 roku wpłynął jeden wniosek.

Podsumowując: na różne formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej PUP udzielił wsparcia pracodawcom z naszego powiatu na kwotę ponad 10 mln 400 tyś zł realizując te zadania w 90 %.

Ze wsparcia skorzystało ponad 2100 podmiotów i 439 pracowników. Wszystkie zadania są realizowane na bieżąco, jest to proces ciągły, ponieważ niektóre formy wsparcia są wypłacane w transzach miesięcznych. Nadal wpływają wnioski a nabory są sukcesywnie ponawiane.

PUP realizuje też dotychczasowe formy wsparcia dla pracodawców i bezrobotnych. Nawet w trudnych czasach pandemii pracodawcy utworzyli w ramach dofinansowań ponad 14 stanowisk pracy, a 16 osób bezrobotnych podjęło własną działalność gospodarczą korzystając ze wsparcia PUP. Sezon zbiorów owoców miękkich oraz ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, spowodował, że do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisano 206 oświadczeń, wydano 141 wniosków o zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i 42 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                       

Dyrektor PUP Anna Ilczuk

Ostatnio modyfikowany środa, 19 sierpień 2020 08:51

Najczęściej czytane

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Życzenia z okazji Dnia Pracownika P…

27 Sty 2021 Wiadomości ze Starostwa

Zgłoś zawodnika lub trenera wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej

Zgłoś zawodnika lub trenera wyróżni…

26 Sty 2021 Wiadomości ze Starostwa

Ruszyły pożyczki na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa

Ruszyły pożyczki na finansowanie pr…

26 Sty 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu