Drukuj stronę

Starosta powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Radzyński wręcza akt powołania na członków Rady do spraw osób niepełnosprawnych Starosta Radzyński wręcza akt powołania na członków Rady do spraw osób niepełnosprawnych fot. Michał Maliszewski
Opublikowane w Wiadomości ze Starostwa
Czytaj 608 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

4 czerwca br. Starosta Radzyński powołał pięcioosobową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Radzyniu Podlaskim w składzie: Nina Czarnecka-Bajda, Sylwia Marczuk, Justyna Anna Mordel, Aleksandra Sałata i Maria Szajda-Cupryn. Wszystkich zgłoszeń wpłynęło 8.

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Radzyniu Podlaskim nowej kadencji odbyło się 17 czerwca 2020 r., na którym Starosta Szczepan Niebrzegowski wręczył akty powołania na członków Rady oraz ukonstytuowało się prezydium Rady. Na przewodniczącego Rady została wybrana Sylwia Marczuk, której kandydaturę na członka Rady zgłosiło Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”.

Skład, kadencję, sposób powoływania, zakres działalności oraz organizację i tryb działania rady określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art. 44b i 44c (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2003 Nr 62, poz. 560).

Zgodnie z tymi przepisami, powiatowe rady będące organami opiniodawczo-doradczymi działającymi przy staroście składają się z 5 osób powoływanych przez starostę spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Kadencja rady trwa 4 lata.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. ocena realizacji programów;
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Bogdan Sozoniuk i Michał Maliszewski

200617-niepelnos-01.JPG 200617-niepelnos-02.JPG 200617-niepelnos-03.JPG

200617-niepelnos-04.JPG 200617-niepelnos-05.JPG 200617-niepelnos-06.JPG

200617-niepelnos-07.JPG 200617-niepelnos-08.JPG 200617-niepelnos-09.JPG

200617-niepelnos-10.JPG 200617-niepelnos-11.JPG 200617-niepelnos-12.JPG

200617-niepelnos-13.JPG 200617-niepelnos-14.JPG 200617-niepelnos-15.JPG

200617-niepelnos-16.JPG 200617-niepelnos-17.JPG 200617-niepelnos-18.JPG

200617-niepelnos-19.JPG 200617-niepelnos-20.JPG

Ostatnio modyfikowany środa, 19 sierpień 2020 08:51