Drukuj stronę

Nowe formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej 4.0

Ilustracja: Tarcza Antykryzysowa Ilustracja: Tarcza Antykryzysowa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 409 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje:

29 czerwca 2020r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór na nowe formy wsparcia na:

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej
  2. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Ww. formy zostały wprowadzone ustawą z 19 czerwca 2020r o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191) tzw. Tarcza 4.0, a 24 czerwca jej przepisy weszły w życie.

Ponadto od 29 czerwca br trwa nabór ciągły na dotychczasowe  formy wsparcia dla  podmiotów  w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, tj.:

  1. POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników.
  3. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
  4. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 29.06.2020

 Jest to nabór ciągły, wnioski można składać aż do odwołania.

 Więcej informacji na stronie internetowej www.radzynpodlaski.praca.gov.pl

Ostatnio modyfikowany środa, 19 sierpień 2020 09:12