Nieodpłatna pomoc prawna - wybór organizacji

Ikona „Informacja” Ikona „Informacja” pixabay.com
Opublikowane w Wiadomości ze Starostwa
Czytaj 1030 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Zarząd Powiatu dokonał wyboru organizacji pozarządowej, która zrealizuje zadanie w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu radzyńskiego w 2021 r.

 

Uchwała Nr 99 /20
Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 27 listopada 2020 roku

 w sprawie wyboru oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu radzyńskiego       

Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwala, co następuje:

§1

  1. Dokonuje się wyboru oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu radzyńskiego.
  2. Treść załącznika, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (http://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl) oraz na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego www.powiatradzynski.pl.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Radzyńskiemu.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/-/ Starosta Radzyński, Szczepan Niebrzegowski

 

Załącznik do uchwały nr 99 /20
Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 27 listopada 2020 r.

 

Wynik konkursu - wybór oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu radzyńskiego

 

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz
KRS 00000 20382

 

Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2021 r. na terenie powiatu radzyńskiego.

64020,00  zł

Razem

64020,00 zł

Ostatnio modyfikowany piątek, 27 listopad 2020 20:21

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu